• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 141 items
 1. Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka

  Yhteisissä opinnoissa luodaan pohja suuntaaville opinnoille ja perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:- matematiikka ja luonnontieteet- kielet ja viestintä- tietotekniikka- talous ja projektinhallinta- ammatilliset perusopinnot. Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät. Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota sovelletaan älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Monimuotokoulutukseen valittu perehtyy uuteen ammatilliseen erikoistumisalueeseen sähkö- tai automaatiotekniikan alueelta. Yleisopinnot ja ammatilliset perusopinnot määritellään HOPSin avulla. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Monimuotototeutuksessa opetus sisältää verkko-, lähiopetusta ja omatoimista opiskelua. Opetus tapahtuu verkko- tai päiväopetuksena. Opiskelijoiden ohjausta, laboratorioissa tapahtuvaa työskentelyä tai muuten läsnäoloa vaativaa opiskelua on 1 päivä / viikko. Monimuotoryhmän opetus annet ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Wireless Industrial Automation

  Wireless communication is the backbone of connecting people as well as machines and devices toward the era of the internet of things (IoT). By 2020, it is expected that about 70% of the total IP traffic will be handled in the last mile (i.e., the end-part of the telecommunication) by wireless networks. Hence, wireless communication becomes essential part of other distributed systems such as smart cities, wireless automation, smart grids, e-health systems, e-government, security, and countless other applications. Therefore, the major mission of our programme is to provide the required scientific and technical information to our students to be able to understand, analyze, and deal with such advanced systems. Energy and sustainable development is the focus technical area at the University of Vaasa. The Master's Programme in Wireless Industrial Automation is an international Master’s programme focusing on wireless communications as a tool for industrial applications. Energy systems have been slowly diverging from their old, conventional centralized and closed structure to a modern, distributed and open structure, also known as a smart grid. Compared to the current power systems, a smart grid is cleaner, smarter, much more efficient and more reliable.  Hence, the WIA programme focuses on the industrial automation from the angle of energy systems. In brief, WIA addresses the areas of telecommunication architecture evolution, digital communication and radio technology, modern wireless networks, systems engineering, em ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä valitset polun sähköasentajan tai automaatioasentajan uralle. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Sähkö- tai automaatioasentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista. Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä. Ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä valitset polun sähköasentajan tai automaatioasentajan uralle. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi  Koulutusvideo: Sähkö- tai automaatioasentajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Sähköasentajan opinnoissa opitaan työturvallisuutta sekä sähkötyöturvallisuutta työvälineiden sekä eri materiaalien käyttöä sähkötekniikkaa sähköasennuksia energiatekniikkaa automaatioasennuksen perusteita tietotekniikan soveltavaa käyttöä   Sähköalan opinnoissa on eduksi kyky soveltaa perusmatematiikkaa ja taito tehdä loogisia päättelyitä. Opinnot on rakennettu mahdollisimman käytännönläheisiksi yksilötehtäviä ja tiimioppimista soveltaen. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön Opiskelija tekee opintojen alkussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään opintojen aikana. ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Sähköasentajan koulutus painottuu rakennusten sähköasennuksiin ja teollisuussähköasennuksiin, niiden rakennus- ja muutostöihin. Suuri osa opiskelusta on sähkötekniikan käytännön sovelluksia, mutta käytännön sovellukset vaativat myös hyvää sähkötekniikan teoria osaamista. Opiskelun alussa tutustutaankin sähkötekniikan ja elektroniikan perusteisiin monipuolisin harjoituksin. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Yo-pohjainen sähköasentaja koulutus kestää 2 lukuvuotta. Opinnoissa tehdään ammattiopintoja 135 osaamispistettä, sisältäen työssäoppimista 30 osaamispistettä. Työssäoppiminen tehdään sähköalan yrityksissä ja teollisuudessa. Lukio-opinnoista tehdään osaamisen tunnustaminen opintojen alussa niin, että koko tutkinnon laajuus 180 osp täyttyy. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Sähköasentajan koulutus painottuu rakennusten sähköasennuksiin ja teollisuussähköasennuksiin, niiden rakennus- ja muutostöihin. Suuri osa opiskelusta on sähkötekniikan käytännön sovelluksia, mutta käytännön sovellukset vaativat myös hyvää sähkötekniikan teoria osaamista. Opiskelun alussa tutustutaankin sähkötekniikan ja elektroniikan perusteisiin monipuolisin harjoituksin. Automaatioasentajan koulutus painottuu teollisuus- ja kiinteistöautomaation asennus-, huolto- ja korjaustöihin. Suuri osa opiskelusta on sähkötekniikan ja automaatiotekniikan käytännön sovelluksia, mutta käytännön sovellukset vaativat myös hyvää sähkötekniikan teoria osaamista. Opiskelun alussa tutustutaankin sähkötekniikan ja elektroniikan perusteisiin monipuolisin harjoituksin.   Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä, kestäen kolme lukuvuotta. Ammattiopintoja on 135 osp ja yhteiset tutkinnon osat 35 osp sekä vapaasti valittavia tutkinnon osat 10 osp. Ammattiopinnot sisältävät vähintään 30 osp työssäoppimista, joka tehdään sähköalan yrityksissä ja teollisuudessa. ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Sturenkadun toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Ensimmäisenä vuotena kaikilla on samanlaiset ammatilliset perusopinnot, jonka jälkeen erikoistutaan automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi. Sähköasentajat opiskelevat rakennusten sähkö- ja kiinteistöhuoltojärjestelmiä, sähköverkoston asentamista ja kunnossapitoa sekä huoltavat ja korjaavat sähkölaitteita.     ...

  Provider NameAmmatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Ensimmäisenä vuonna kaikilla on samanlaiset ammatilliset perusopinnot, jonka jälkeen erikoistutaan automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi. Automaatioasentajat opiskelevat asennusta, käyttämään ja huoltamaan teollisuuden automaatiojärjestelmiä, koneita ja laitteita.   ...

  Provider NameAmmatti-instituutti Iisakki, Hämeenkyrö, Sasky

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Electrical and Autom. Eng., VQ

  Those who have completed the qualification install and service electrical and automation systems in properties and various plants or electricity distribution networks. Most devices and systems used in everyday life and at workplaces are either fully or partially based on electrical and automation technology. The industry is developing and reforming constantly, which means that it needs experts in generation, supply and transfer of electricity, electrification, repair and servicing of electrical installations as well as automation and maintenance. Those who have completed the Vocational Qualification in Electrical and Automation Engineering have basic skills in electrical and automation engineering for installation, servicing and maintenance assignments. They have internalised working methods in line with occupational and electrical safety regulations. They are able to use and handle materials, components and tools. Automation Assemblers who have completed the Study Programme/Competence Area in Electrical and Automation Engineering are familiar with regulating, manufacturing and control systems and robotics and know how to install and maintain these. Electricians who have completed the Study Programme/Competence Area in Electrical and Automation Engineering know how to perform electrical and building automation installations relating to electrical building maintenance technology and tasks relating to installation, servicing and maintenance of electrical networks. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotekon kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages