• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Muut opinnot koostetaan moduuleista. Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet Fysiikan laitoksen opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja laitoksen opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences, Master of Science (2 years)

  The understanding of the microscopic structure of matter, astronomical phenomena and the dynamics of the universe is at the forefront of basic research today. The advancement of such research in the future will require increasingly sophisticated theoretical, computational and experimental methods. The study track in elementary particle physics and cosmology focuses on experimental or theoretical particle physics or cosmology. The theories that form our current understanding of these issues must be continuously re-evaluated in the light of new experimental results. In addition to analytical computation skills, this requires thorough mastery of numerical analysis methods. In experimental particle physics, the main challenges pertain to the management and processing of continuously increasing amount of data. The study track in astrophysical sciences focuses on observational or theoretical astronomy or space physics. Our understanding of space, ranging from near Earth space all the way to structure of the universe, is being continuously redefined because of improved experimental equipment located both in space and on the Earth’s surface. Several probes are also carrying out direct measurements of planets, moons and interplanetary plasma in our solar system. Another key discipline is theoretical astrophysics which, with the help of increasingly efficient supercomputers, enables us to create in-depth models of various phenomena in the universe in general and the field of space physics in particular. Finally, plasma p ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Physical Sciences, Master of Science (2 years)

  Filosofian maisterin tutkinnon opinnoissa perehdyt valitsemaasi erikoistumisalaan syvällisemmin ja opit ymmärtämään oman alasi ilmiöiden edistyneemmän teorian ja alan vaatimat tutkimusmenetelmät. Syventävät opinnot johdattavat sinut kohti valitsemasi erikoistumisalan asiantuntijuutta. Fysiikan ja meteorologian pääaineissa on erikoistumislinjoja, joiden opinnot koostuvat kyseessä oleviin erikoistumisaloihin suunnatuista opinnoista. Fysiikan erikoistumislinjat ovat: Aerosoli- ja ympäristöfysiikka Avaruusfysiikka Biofysiikka ja lääketieteellinen fysiikka Elektroniikka ja teollisuussovellukset Hiukkas- ja ydinfysiikka Laskennallinen fysiikka Kiinteän maan geofysiikka Materiaali- ja nanofysiikka. Meteorologian erikoistumislinjat ovat: Dynaaminen ja fysikaalinen meteorologia Mikrometeorologia ja kemiallinen meteorologia. Geofysiikan, teoreettisen fysiikan ja tähtitieteen pääaineissa ei ole erillisiä erikostumislinjoja, mutta voit valita kokonaisuuksia, jotka painottuvat joihinkin kyseisen pääaineen osa-alueisiin. Teoreettisen fysiikan osa-alueita ovat avaruusfysiikka, hiukkas- ja ydinfysiikka, kosmologia sekä laskennallinen ja materiaalifysiikka. Tähtitieteen osa-alueita ovat tähtienvälinen aine, planetaarinen tähtitiede, suurenergia-astrofysiikka sekä tähtien aktiivisuus ja magnetohydrodynamiikka. Kaikissa pääaineissa on maisterin tutkinnon edellytyksenä soveltuva kandidaatin tutkinto. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Filosofian maisterin tutkinto koostuu suuntautumisvaihtoehdon mukaisista syventävistä opinnoista sekä niitä täydentävistä opinnoista. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral Degree Programme in Physics and Astronomy (4 yrs)

  The total amount of credit points is 40 ECTS credits and it includes:   Field specific studies 28-36 credits: - Research plan seminar 4 credits (plan 3 credits + seminar 1 credit) - Other field specific studies 24-32 credits: may include lecture courses, summer and winter schools, scientific conferences, extended research visits.   General and transferrable skills studies 4 credits: - Introduction to UniOGS 1 credit - Research ethics 2 credits - Follow-up group meetings and reporting 1 credit   Teaching tasks 0-8 credits (when the student has passed at least 2 credits of university pedagogical studies). In addition, the studies include learning and performing research and writing of the doctoral thesis. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Graduate School (UniOGS)

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Fysiikan (fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaattivaiheessa opiskelet aluksi fysiikan matemaattisia menetelmiä rinnan mekaniikan, sähkö- ja lämpöopin sekä modernin fysiikan kurssien kanssa. Näiden jälkeen edessäsi ovat kvanttimekaniikan ja statistisen fysiikan haasteet. Fysiikan rinnalla opiskelet haluamiasi sivuaineita ja valinnaisia aineita. Tavallisimmat sivuaineet ovat matematiikka ja tietotekniikka, eksoottisempia latina ja biomekaniikka. Myös taloustieteet käyvät hyvin sivuaineeksi. Nanotieteiden koulutusohjelmassa opiskelet myös nanotieteiden perusteita, kemiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa. Opintoihin kuuluu kandidaatin tutkielma, joka on pienimuotoinen kirjallinen tai kokeellinen työ. Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan joko fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajaksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden vali ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Fysiikan ala, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fysiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterivaiheessa opintojesi sisältö riippuu kiinnostuksesi kohteesta. Vaihtoehtoja ovat ydin- ja hiukkasfysiikka, kosmologia, nanotieteet, materiaalifysiikka, teollisuusfysiikka sekä mittaus- ja laitetekniikka. Lisäksi valittavana on joko kokeellisen tai teoreettisen fysiikan tutkimusmenetelmiin perehtyminen. Jälkimmäisessä valinnassa tutkinnon pääaine on teoreettinen fysiikka, muussa tapauksessa valintasi mukaan fysiikka tai soveltava fysiikka. Lopputyönä tehdään tieteellinen tutkimus, pro gradu -tutkielma, joko jossakin laitoksen tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella esimerkiksi teollisuudessa tai yrityksessä. Opettajiksi opiskeleville suositellaan sivuaineita, joita opetetaan yläkoulussa ja lukiossa. Tavallisimmin sivuaineiksi valitaan matematiikka, tietotekniikka ja/tai kemia, mutta musiikki, liikunta ja psykologiakin ovat joidenkuiden valintoja. Usein opintoihin liittyy opiskelujakso ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Opiskelet fysiikkaa osallistumalle luennoille, laskuharjoituksiin ja kurssien päättökokeisiin sekä tekemällä laboratoriotöitä. Opiskelu on pitkälti pienryhmä- ja tiimityöskentelyä laitoksen tiloissa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master’s Degree Programme in Nuclear and Particle Physics, Master of Science (2 yrs)

  In the Master's studies, you can specialize in experimental or theoretical nuclear physics or experimental or theoretical particle physics. All students have one obligatory course in particle physics and one  in nuclear physics. I addition mandatory studies include research training, seminar and Master's thesis.  For completing your master’s thesis, you will perform a research project in one of the research groups of the particle and nuclear physics and learn necessary scientific skills of planning, implementing and reporting of a research project. The curriculum allows you to tune your degree according to your own interests and skills by offering a large variety of optional courses. In the field of nuclear physics, these are advanced level courses in nuclear physics, cyclotron physics, accelerator physics and techniques. Or you can specialize in techniques for nuclear and accelerator based physics experiments, nuclear astrophysics or nuclear fission and its applications. On the other hand if you are more interested in particle physics you may select courses like particle astrophysics, cosmology, quantum field therory and its applications or ultra-relativistic heavy ion physics. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Mathematics and Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages