• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Theatre, SQ

  Tutkinnon suorittanut- hallitsee laaja-alaisesti taiteellisen työn kokonaisuuden ja oman työnsä osuuden siinä- tuntee teatterihistoriaa ja oman ammattialueensa kehityshistoriaa sekä henkilöstöjohtamisen perusperiaatteet ja tehokkaat johtamistyylit- hallitsee vaativan taiteellisen projektisuunnittelun keskeiset menetelmät sekä pystyy valvomaan ja kehittämään tuotannon laatua- tunnistaa työyksikkönsä vaikutukset teatterin tai talon kokonaisuuteen sekä ympäristöönsä- hallitsee organisaationsa tai yksikkönsä toiminta-ajatuksen ja tavoitteet ja pystyy sopeutumaan teatterityön prosesseihin - tuntee henkilöstösuunnittelun ja -hankinnan menetelmät sekä työehtosopimusjärjestelmän ja työsopimuksen perusteet- osaa valvoa ja arvioida henkilöstön työtä ja antaa motivoivaa palautetta sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista- hallitsee organisaation ulkoisen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen periaatteet- hallitsee valitsemansa suuntautumisalan osien tiedot ja taidot sekä alan tekniikan järjestelmät ja laitteet sekä materiaalit ja menetelmät- hallitsee harjoitus- ja esitystoiminnan sekä oman osuutensa kokonaisuuden osana ja osaa dokumentoida työnsä- tuntee tyylilajit ja tyylihistoriaa sekä osaa näytelmätekstin luettuaan hahmottaa tarvittavan työnsä tyylin ja laajuuden- osaa teatterialan ja ammattialueensa erityistermistön laaja-alaisesti suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi ja osaa hyödyntää tietotekniikkaaEsitystekniikan suuntautumisalan ääni-osaan suuntautunut- hallitsee muun muassa seuraavat äänitekniikan käsitteet ja laskennan ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Hattulantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Handicrafts, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa tuotteistaa osaamisensa- osaa hinnoitella tuotteensa tai palvelunsa- osaa suunnitella mestarityönsä työprosessin ja valmistaa mestarityön- osaa valita ja käyttää ammattialansa materiaaleja ja työvälineitä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti- toimii kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla- noudattaa kuluttajansuoja-, tuoteturvallisuus- ja tuotevastuumääräyksiä- käsityöyrityksen johtaminen -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa kehittää liikeideastaan taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa- osaa luoda asiakas- ja verkostosuhteita yhteistyössä muiden yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa- osaa markkinoida osaamistaan ja tuotteitaan- osaa toimia perehdyttäjänä ja ohjaajana- pitää huolta omasta työhyvinvoinnistaan ja työkyvystään- kehittää jatkuvasti yrityksen ja tuotteiden laatua- käsityöprojektin johtaminen -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa käynnistää, suunnitella ja organisoida kehittämisprojektin- osaa seurata tavoitteiden toteutumista ja dokumentoida eri vaiheet- osaa arvioida projektin ja asettaa jatkotavoitteet Tutkinnon suorittanut voi työskennellä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai käsityöyrityksen työntekijänä omalla käsityöalallaan. ...

  Provider NameRaision aikuiskoulutuskeskus Timali

  Category: Learning Opportunities Location: Finland