• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6565 items
 1. Konstskolan årskurs 1

  Målet med utbildningen är att orientera om och ge grundläggande kunskaper i arbete med färg och form. Utbildningen är ettårig och indelad i block inriktade på praktiskt arbete i skolans ateljéer. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Konstskolan årskurs 2

  Målet med utbildningen är att fördjupa kunskaper i arbetet med färg och form. Utbildningen är ettårig och indelad i block inriktade på praktiskt arbete i skolans ateljéer. ...

  Provider NameSunderby folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameSpångbergsgymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameOsbecksgymnasiet RO2

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameVästsvenska Gymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameMunkeröds utb.c., Stenungsund

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Individuellt alternativ

  Individuellt alternativ ...

  Provider NameBäckadalsgymn RO 2

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Humanistiska programmet- Kultur

  Humanistiska programmet har två inriktningar. Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv. Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. ...

  Provider NameHärnösands gymnasium 3

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Estetiska programmet- Musik

  Estetiska programmet har fem inriktningar. Inriktningen bild och formgivning ska ge fördjupade kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker. Den ska utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera över visuella uttryck ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge kunskaper om det breda bildområdet samt dess tillämpningar och kombinationsmöjligheter i den mångskiftande visuella kulturen. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på någon eller några delar av bildområdet. Inriktningen dans ska ge fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Den ska utveckla elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå uttrycket som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på någon genre eller stil. Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium. Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från ...

  Provider NameRytmus Borlänge

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Särskild variant, Waldorf

  Särskild variant, Waldorf ...

  Provider NameDag Hammarskjöld Gymnasiet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages