• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 76 items
 1. International Business Programme

  This is a programme in business administration with specialization in international business focusing how to create, nurture and develop business relationships in an international context. Theoretical and experiential learning are combined by integrating discussions of theoretical frameworks and tools with business interactions and insights from practitioners. The education prepares students for a career within international business and business activity. The intended labour market is both small and large national and international businesses. The entire education is permeated with an international perspective. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor's Programme in Graphic Design and Communication

  Bachelor's Programme in Graphic Design and Communication ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Agricultural Economics and Management- Master´s Programme

  Agricultural Economics and Management - Master´s Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Marketing Programme

  Marknadsföring handlar om att förstå kundernas behov. Det handlar om att skapa, kommunicera och leverera värde för kunden. Marknadsföringsprogrammet ger dig goda kunskaper inom marknadsföring, såsom varumärkesbyggande, produktutveckling och försäljning. Du tränas i både teoretiska och praktiska färdigheter och efter examen är du väl förberedd att jobba som exempelvis marknadsförare och projektledare på informations- och marknadsavdelningar. Programmet ges helt på engelska. ...

  Provider NameLinnaeus University (Kalmar Växjö)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Programme for Business Administration and Economics

  - God arbetsmarknad- Stor valfrihet- 3 år till examenI programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation. Du som vill ha ett internationellt inslag i din utbildning har också möjlighet att studera en termin utomlands. Du kan välja mellan drygt femtio universitet från hela världen. Förutom din egen personliga utveckling är utlandserfarenhet en mycket bra merit hos arbetsgivare. Programmets rekommenderade studiegång innebär att du under det första året läser företagsekonomi och nationalekonomi. Det andra året studerar du kurser i statistik och juridik, och därefter fördjupar du dig i valt huvudämne. Läser du ytterligare ett huvudämne kan du med en extra termin få en dubbel kandidatexamen. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Programme for Business Administration and Economics

  - God arbetsmarknad- Stor valfrihet- 3 år till examenI programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation. Du som vill ha ett internationellt inslag i din utbildning har också möjlighet att studera en termin utomlands. Du kan välja mellan drygt femtio universitet från hela världen. Förutom din egen personliga utveckling är utlandserfarenhet en mycket bra merit hos arbetsgivare. Programmets rekommenderade studiegång innebär att du under det första året läser företagsekonomi och nationalekonomi. Det andra året studerar du kurser i statistik och juridik, och därefter fördjupar du dig i valt huvudämne. Läser du ytterligare ett huvudämne kan du med en extra termin få en dubbel kandidatexamen. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Business Administration Programme

  Business Administration Programme ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Hospitality Management

  Programmet Hospitality Management har ett tydligt fokus på ledarskap. Hotell- och restaurangbranschen utvecklas i en rasande fart och behovet av ledarskap och styrning är stort. Programmet är framtaget i samarbete med ledande aktörer från den svenska hotell- och restaurangbranschen med inspel och influenser från internationella skolor. Som student får du djup insikt i ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, service och företagsutveckling kopplat till hotell- och restaurangdrift. I samtliga kurser läggs stor vikt vid hållbarhet, såväl miljömässig som social och ekonomisk. Kurserna varvar praktiska övningar och uppgifter med teoretisk undervisning.Under dina tre år får du arbeta med flera av de mest spännande företagen i branschen. Du ska lösa faktiska företagsutmaningar, utveckla nya koncept och lösningar samt skriva affärs- och marknadsplaner. Som student växer du både kunskapsmässigt och som individ när du får använda dina teoretiska kunskaper i skarpt läge. Fokus är att utbilda dig mot chef- och ledarskap, utveckla ditt personliga ledarskap och förmåga att leda team och organisationer. Du ska lära dig servicekvalitet och träna praktiska kunskaper. Programmet gästas kontinuerligt av inspirerande branschföreläsare och redan under studietiden skapar du professionella kontakter.Efter tre år får du en filosofie kandidatexamen och med din breda kunskapsprofil är du väl förberedd inför ett spännande arbetsliv både på den svenska och internationella arbetsmarknaden. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Business Administration- Master Programme of Science

  Företagsekonomi är ett mångfacetterat ämne, vilket är en viktig anledning till att masterprogrammet vid Örebro universitet ger dig möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden. Inom profilen Hållbart företagande behandlas bland annat etik och etiska förhållningssätt till företagande, hur företag styr och rapporterar sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv, miljö-, klimat- och kvalitetsfrågor, och hur samhällets och företagens resurser kan användas på ett långsiktigt kvalitativt och hållbart sätt. Inom profilen Ledning och styrning fördjupar du dina kunskaper om olika typer av styrverktyg som används i dagens organisationer, hur sådana styrsystem fungerar när de vävs in i ett socialt och organisatoriskt sammanhang och om den roll man som individ ikläder sig när man försöker styra en organisation. Profilen Strategi och entreprenörskap handlar om att få kunskap om, och praktisk erfarenhet av, att fatta kritiska beslut i komplexa situationer, utveckla nya och befintliga verksamheter strategiskt samt genom kreativitet och nytänkande klara av att tackla de utmaningar dagens och morgondagens företag och företagare ställs inför. Profilen utgår både från att utveckla egenföretagandet och befintliga organisationer. Oavsett val av profil behandlar kurserna aktuell forskning inom respektive område. Genom frekvent användning av praktikfall och företagskontakter ges också möjlighet till kritisk reflektion och fördjupade insikter om spänningsfältet mellan teori och praktik. Den tvååriga utbildningen är utformad ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor of Science in Business Administration

  Bachelor of Science in Business Administration ...

  Provider NameUniversity of Borås

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages