• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 160 items
 1. Master of Science in Engineering- Engineering Physics, 300 credits

  Bara fantasin sätter gränser för framtidens teknik, och du kan vara med att utveckla den. Under utbildningen till civilingenjör i teknisk fysik får du lära dig avancerade metoder för att lösa problem. Som teknisk problemlösare kan du sedan arbeta med hela världen som arbetsfält. Under de tre första åren skaffar du dig goda kunskaper i matematik, fysik och teknik. Under de två sista åren får du fördjupa dig inom det materialtekniska området. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Master by Research in Engineering Physics

  The Master by Research Programme in Engineering Physics targets students who are highly motivated to develop skills and knowledge for future career in academic or industrial research and development. This is also an excellent preparation for future doctoral studies. During the education the student works on a specific research question in collaboration with researchers at Mid Sweden University, as well as takes courses related to the research question. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Master's Programme in Organic and Medicinal Chemistry

  Master's Programme in Organic and Medicinal Chemistry ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Master's Programme in Chemistry

  Master's Programme in Chemistry ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Master by Research in Engineering Physics, 120 Credits

  Projektbaserat masterprogram i teknisk fysik vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom fysik och har siktet inställt på en karriär inom forskning och utveckling. Under utbildningen arbetar du tillsammans med forskare med en konkret forskningsfråga i en av Mittuniversitetets större forskningsmiljöer. Du varvar forskningsarbetet med akademiska studier som behövs för att lösa uppgiften. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Advanced Manufacturing Engineering

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Manufacturing Engineering Technology

  Klicka på länken utbildningstillfällets hemsida för mer information om programmet. ...

  Provider NameUniversity West

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6

  Under utbildningen varvar du teoretiska ämnesstudier, kursen inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med verksamhetsförlagd utbildning. Tre ämnen är obligatoriska för alla studenter: svenska, matematik och engelska. Dessutom väljer du att under en termin läsa antingen samhällsorienterande ämnen eller praktisk naturvetenskap och teknik. Under studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan får du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din pedagogiska kompetens. Du får till exempel lära dig om barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och om bedömning och betygsättning.Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till skolor i regionen. Genom växlingen mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Härigenom ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3

  Den här utbildningen ger dig en bred bas för undervisning i förskoleklass och de tidiga skolåren. Under utbildningen varvar du teoretiska ämnesstudier, kurser i utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Tyngdpunkten i ämnesstudierna ligger på svenska och matematik men du läser också engelska, samhällsorienterande ämnen, praktisk naturvetenskap och teknik. Under studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan får du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din pedagogiska kompetens. Du får till exempel lära dig om barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och om bedömning. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till skolor i regionen. Genom växlingen mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Härigenom ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Master Programme in Earth Science- Palaeobiology

  The Master Programme in Earth Science will enable you to learn about the interdependency of Earth Systems and gain advanced skills in specific areas within Earth Sciences. Explore climate change from the perspectives of Earth processes occurring in the atmosphere, hydrosphere, cryosphere, lithosphere and biosphere. Find a balance between using and preserving Earth’s resources and reducing the environmental impact for a healthy sustainable future. The combination of breadth and depth is a distinguishing feature of our Master Programme in Earth Science. This reflects the scientific profile of the department, which focuses on research into climate, development of life, natural hazards, natural resources, energy and sustainable development. There are six specialisations: Geology Hydrology/Hydrogeology Paleobiology European Paleobiology Specialisation (Uppsala-Lille) Physical Geography Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) European Paleobiology commences in Université Lille 1, France and SINReM at the University of Ghent, Belgium. Courses involving expertise common to the other specialisations are offered in the early part of the first term. After that, you will gradually specialise by means of subjects tailored to your chosen specialisation. The first course Dynamics of Earth Systems – Global Change provides a chance to explore the current research in Earth systems, interactions between Earth systems and how they change with time. An applied GIS course offers case studies relevant to the d ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages