• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 123 items
 1. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Kaikille kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat kuljetusalan perustason ammattipätevyys, kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta ja linja-auton tavarankuljetusten hallinta. Kuljetuspalvelujen osaamisalan autonkuljettajan pakollinen osa on lisäksi kuorma-autokuljetukset. Kuljetuspalvelujen osaamisalan yhdistelmäajoneuvonkuljettajan pakollinen osa on yhdistelmäajoneuvokuljetukset. Lisäksi kaikkien osaamisalojen tutkintoihin kuuluu suoritettavaksi ammatillisia tutkinnon osia, jotka laajentavat ammattialan suuntautumista. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Kaikille kuljetuspalvelujen osaamisalan tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat kuljetusalan perustason ammattipätevyys, kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta ja linja-auton tavarankuljetusten hallinta. Kuljetuspalvelujen osaamisalan autonkuljettajan pakollinen osa on lisäksi kuorma-autokuljetukset.  Kuljetuspalvelujen osaamisalan yhdistelmäajoneuvonkuljettajan pakollinen osa on yhdistelmäajoneuvokuljetukset. Lisäksi kaikkien osaamisalojen tutkintoihin kuuluu suoritettavaksi ammatillisia tutkinnon osia, jotka laajentavat ammattialan suuntautumista. Koulutus Kpedun verkkosivuilla  Kpedu Facebookissa: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu Instagramissa: @kpedufi Koulutusvideo: Auton- tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi Kokkolassa  ...

  Provider NameKeski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Autonkuljettajana tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit toimia kuljetuspalveluja tarjoavien yritysten kuljetusammattilaisena tai työllistää itse itsesi alan yrittäjänä. Opintojen aikana suoritat mm. henkilöauton ja kuorma-auton kuljettajatutkinnot sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. Osalla opiskelijoista on myös mahdollisuus suorittaa yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkinto. Koulutuksessa saat valmiudet ajoneuvojen kuljettamiseen, huoltamiseen, kuormaamiseen, varastotoimintoihin sekä erilaisten työkoneiden (esim. trukki) käyttämiseen. Hakijan on ilmoitettava hakuvaiheessa, ettei hänellä ole terveydentilaan, toimintakykyyn tai turvallisuuteen liittyviä esteitä alalle hakeutumiseen. (SORA-säädökset) Viitaniemen kampuksella sijaitsevat logistiikka-alan uudet, maaliskuussa 2013 käyttöönotetut toimitilat. Tilat luovat hyvät puitteet logistiikan perustaitojen opetukseen. Myös työkone- ja ajoneuvokantaa on viime vuosina uudistettu ja lisätty, jotta opiskelu säilyisi monipuolisena ja työelämälähtöisenä. Opetusta tukemassa ovat mm. älytaulut ja kannettavat tietokoneet. Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ...

  Provider NameJyväskylän ammattiopisto, Viitaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Bus Driver, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset- tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden sekä osaa myös itse vaihtaa yleisimmät varaosat- noudattaa työturvallisuusmääräyksiä- tietää asiakaspalvelun merkityksen- ymmärtää taloudellisen toiminnan ja kannattavuuden perusteet ja kustannusten synnyn- tuntee alan toiminnan, tuotteet ja markkinat- käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa- osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti- osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana- osaa toimia oikein onnettomuustapauksissa- tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet- osaa hoitaa asiakaspalvelun valitsemansa osan mukaisessa liikenteessä- osaa käyttää laitteita ja myydä tuotteita tai hoitaa tarvittavat asiakirjat- yrittäjyyden valinnut saa vaaditun liikenneluvan suorittamalla liikenneyrittäjäkurssinTutkinnossa on suoritettava perustason ammattipätevyys-osa kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 253/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia toisen palveluksessa linja-autonkuljettajina tai itsenäisinä yrittäjinä. ...

  Provider NameStadin aikuisopisto, Koskelantien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Kuljetuspalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä, huoltoa ja kuljettamista, kuormankäsittelyä sekä asiakaspalvelua. Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet kuljettajan ammatissa toimimiseen. Varastopalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnin, materiaalivirtojen ja jakelun hallintaa. Opiskelun alussa käydään läpi työelämän pelisääntöjä, logistiikka-alan toimintoja sekä varastoalan koneita ja laitteita. Jatkossa opiskelu painottuu enemmän varastojen sisällä tapahtuvaan toimintaan kuten tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin sekä asiakastoimitusten lähettämiseen. Opiskelun aikana tutustutaan varaston tietojärjestelmiin ja ohjelmiin sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn. Kuljetusalan asiapaperit, kuten kuljetusalan perustoiminnot tulevat tutuksi opintojen aikana. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä. Huom! Logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Lainsäädännön nojalla alla olevat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida kor ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Holkkitien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kuljetuspalvelujen osaamisala

  Kuljetuspalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä, huoltoa ja kuljettamista, kuormankäsittelyä sekä asiakaspalvelua. Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet kuljettajan ammatissa toimimiseen. Varastopalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnin, materiaalivirtojen ja jakelun hallintaa. Opiskelun alussa käydään läpi työelämän pelisääntöjä, logistiikka-alan toimintoja sekä varastoalan koneita ja laitteita. Jatkossa opiskelu painottuu enemmän varastojen sisällä tapahtuvaan toimintaan kuten tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin sekä asiakastoimitusten lähettämiseen. Opiskelun aikana tutustutaan varaston tietojärjestelmiin ja ohjelmiin sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn. Kuljetusalan asiapaperit, kuten kuljetusalan perustoiminnot tulevat tutuksi opintojen aikana. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä. Huom! Logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Lainsäädännön nojalla alla olevat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida kor ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Holkkitien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Varastopalvelujen osaamisala

  Kuljetuspalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä, huoltoa ja kuljettamista, kuormankäsittelyä sekä asiakaspalvelua. Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet kuljettajan ammatissa toimimiseen. Varastopalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnin, materiaalivirtojen ja jakelun hallintaa. Opiskelun alussa käydään läpi työelämän pelisääntöjä, logistiikka-alan toimintoja sekä varastoalan koneita ja laitteita. Jatkossa opiskelu painottuu enemmän varastojen sisällä tapahtuvaan toimintaan kuten tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin sekä asiakastoimitusten lähettämiseen. Opiskelun aikana tutustutaan varaston tietojärjestelmiin ja ohjelmiin sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn. Kuljetusalan asiapaperit, kuten kuljetusalan perustoiminnot tulevat tutuksi opintojen aikana. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä. Huom! Logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Lainsäädännön nojalla alla olevat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida kor ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Holkkitien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Varastopalvelujen osaamisala

  Kuljetuspalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan logistiikan perustaitoja, erilaisten ajoneuvojen käsittelyä, huoltoa ja kuljettamista, kuormankäsittelyä sekä asiakaspalvelua. Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset antavat perusvalmiudet kuljettajan ammatissa toimimiseen. Varastopalvelujen osaamisalan koulutuksessa opitaan perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnin, materiaalivirtojen ja jakelun hallintaa. Opiskelun alussa käydään läpi työelämän pelisääntöjä, logistiikka-alan toimintoja sekä varastoalan koneita ja laitteita. Jatkossa opiskelu painottuu enemmän varastojen sisällä tapahtuvaan toimintaan kuten tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin sekä asiakastoimitusten lähettämiseen. Opiskelun aikana tutustutaan varaston tietojärjestelmiin ja ohjelmiin sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn. Kuljetusalan asiapaperit, kuten kuljetusalan perustoiminnot tulevat tutuksi opintojen aikana. Logistiikka-alalla ja logistiikan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa sekä kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä. Huom! Logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan hakeutuvan on lisäksi hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Lainsäädännön nojalla alla olevat terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida kor ...

  Provider NameStadin ammattiopisto, Holkkitien toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Varastopalvelujen osaamisala

  Logistiikan opinnoissa perehdytään varastopalvelujen tehtäviin. Opintoihin kuuluu tavaran vastaanottoa, säilytystä ja keräilyä. Lisäksi harjoitellaan tavaran jakelua ja kuljetusta, opintoihin kuuluu myös trukinkuljettajan tehtäviä. Tärkeä osa opintoja ovat myös varaston tietojärjestelmiin perehtyminen sekä kierrätykseen liittyvät työtehtävät. Opiskelu tapahtuu tekemällä alan työtehtäviä. Opiskelijat harjoittelevat aluksi Kiipulan logistiikkakeskuksessa ja muissa oppimisympäristöissä. Alkuvaiheen jälkeen jokainen harjoittelee yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti työssäoppimispaikoissa Hämeenlinnan seudulla tai omalla kotipaikkakunnallaan. Tavoitteena on mahdollisemman monen tutkinnonosan tehtäviin perehtyminen myös työssäoppimisen avulla. Tiimityötaitoja opitaan vertaisoppimalla. Varastonhoitaja liikkuu työssään paljon. Hän käsittelee suuria määriä tavaroita käsin ja eri apuvälineiden avulla. Hän huolehtii erilaisista tavara-asiakirjoista ja varastokirjauksista. Työssä korostuu hyvä fyysinen toimintakyky, hahmottamiskyky, tarkkuus ja matemaattiset valmiudet. Lisäksi opitaan sosiaalisia taitoja. Ammatillisissa opinnoissa opiskelija tai tutkinnon suorittaja perehtyy tavaroiden vastaanottamiseen ja säilyttämiseen 30 osp tavaroiden keräilyyn ja lähettämiseen 30 osp inventointiin ja saldonhallintaan 15 osp trukinkuljettajan tehtäviin 15 osp Opinnot toteutetaan yksilöllisesti pienryhmässä. Opinnoissa hyödynnetään funktionaalista eli työvaltaista opetusmenetelmää. Opiskelujen alkuvaiheessa opintoja toteutetaan pienry ...

  Provider NameKiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Kansipäällystön osaamisala

  Merenkulkualan perustutkinnon suorittanut on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän ottaa työssään huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Hän toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti ja selkeästi. Hän toimii oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten kanssa. Hän noudattaa turvallisia, terveyttä ja työkykyä edistäviä työmenetelmiä ja työtapoja sekä hyvää työturvallisuuskulttuuria. Tutkinnon suorittanut osaa toimia vahtimiehenä ja toimii oikein mahdollisissa hätätilanne- sekä turvallisuustoiminnoissa. Tutkinnon suorittanut työskentelee korjaajana, laivasähköasentajana, vahtiperämiehenä tai vahtikonemestarina. ...

  Provider NameEtelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Katariinan kampus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages