• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Psychiatric Care, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon arvojen ja normien merkityksen hoidossa ja kuntoutuksessa- osaa toimia sosiaali- ja terveysalan säädösten mukaisesti- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan perheen voimavarat arvioidessaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- osaa työskennellä moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja osallistua asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointiin- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elinympäristön ja elämänvaiheen, kun arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- ottaa huomioon asiakkaan/potilaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutustarpeen- osaa ottaa huomioon tunteet vuorovaikutuksessa ja osaa kuunnella aktiivisesti- osaa laatia vastuualueellaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmia ja tehdä yhteistyötä niiden toteutuksessa hoito- ja kuntoutusketjussa- tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, joita hän osaa soveltaa työssään ja ohjata asiakasta/potilasta- osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen- osaa totetuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa- hallitsee ryhmähoidon periaatteet ja niiden sovellukset- osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita- hallitsee asiakkaan/potilaan perushoidon ja lääkehoidon sekä kirjaamisen potilasasiakirjoihin- osaa työryhmän jäsenenä vastata omasta osastaan hoito- ja kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa- osaa kohdata hoito- ja kuntoutustyön ristiriitoja ja etsiä niihin vastauksia- osaa huolehtia potilas- ja työturvallisuudesta- osaa arvioida hoito- ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Psychiatric Care, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon arvojen ja normien merkityksen hoidossa ja kuntoutuksessa- osaa toimia sosiaali- ja terveysalan säädösten mukaisesti- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan perheen voimavarat arvioidessaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- osaa työskennellä moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja osallistua asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointiin- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elinympäristön ja elämänvaiheen, kun arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- ottaa huomioon asiakkaan/potilaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutustarpeen- osaa ottaa huomioon tunteet vuorovaikutuksessa ja osaa kuunnella aktiivisesti- osaa laatia vastuualueellaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmia ja tehdä yhteistyötä niiden toteutuksessa hoito- ja kuntoutusketjussa- tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, joita hän osaa soveltaa työssään ja ohjata asiakasta/potilasta- osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen- osaa totetuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa- hallitsee ryhmähoidon periaatteet ja niiden sovellukset- osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita- hallitsee asiakkaan/potilaan perushoidon ja lääkehoidon sekä kirjaamisen potilasasiakirjoihin- osaa työryhmän jäsenenä vastata omasta osastaan hoito- ja kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa- osaa kohdata hoito- ja kuntoutustyön ristiriitoja ja etsiä niihin vastauksia- osaa huolehtia potilas- ja työturvallisuudesta- osaa arvioida hoito- ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Psychiatric Care, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa ottaa huomioon arvojen ja normien merkityksen hoidossa ja kuntoutuksessa- osaa toimia sosiaali- ja terveysalan säädösten mukaisesti- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan perheen voimavarat arvioidessaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- osaa työskennellä moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja osallistua asiakkaan/potilaan psyykkisen tilan arviointiin- osaa ottaa huomioon asiakkaan/potilaan elinympäristön ja elämänvaiheen, kun arvioidaan hoidon ja kuntoutuksen tarvetta- ottaa huomioon asiakkaan/potilaan yksilöllisen hoidon- ja kuntoutustarpeen- osaa ottaa huomioon tunteet vuorovaikutuksessa ja osaa kuunnella aktiivisesti- osaa laatia vastuualueellaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmia ja tehdä yhteistyötä niiden toteutuksessa hoito- ja kuntoutusketjussa- tuntee keskeisten hoito- ja kuntoutusmuotojen periaatteet ja erityispiirteet, joita hän osaa soveltaa työssään ja ohjata asiakasta/potilasta- osaa luoda yksilöllisen hoitosuhteen- osaa totetuttaa perhekeskeisen hoidon periaatteita ja järjestelmällistä menetelmää perhetapaamisissa- hallitsee ryhmähoidon periaatteet ja niiden sovellukset- osaa soveltaa yhteisöhoidon periaatteita- hallitsee asiakkaan/potilaan perushoidon ja lääkehoidon sekä kirjaamisen potilasasiakirjoihin- osaa työryhmän jäsenenä vastata omasta osastaan hoito- ja kuntoutusprosessin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa- osaa kohdata hoito- ja kuntoutustyön ristiriitoja ja etsiä niihin vastauksia- osaa huolehtia potilas- ja työturvallisuudesta- osaa arvioida hoito- ...

  Provider NameYrkesakademin i Österbotten, Vasa

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Masseur/Masseuse, SQ

  Tutkinnon suorittanut- osaa johtaa ja valvoa työyhteisöä- osaa toimia työpaikkaohjaajana- osaa arvioida työntekijöiden ammattitaitoa- osaa kehittää omaa työtään ja ammattiaan- osaa suunnitella, ohjata ja johtaa muiden suorittamia työtehtäviä- osaa toimia asiantuntijana sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan verkostoissa ja asiakaspalvelussa- osaa tehdä hoitosuunnitelman erilaisille asiakkaille- osaa hieroa erilaisia asiakkaita erikoistuen valitsemansa tutkinnon osan alueen taitamiseen- osaa ohjata ja neuvoa asiakkaan kokonaisvaltaista omahoitoa ja kuntoutusta Tutkinnon suorittanut voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen vaativissa tehtävissä muun muassa hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavissa yksiköissä, kylpylöissä, liikunta- ja urheilukeskuksissa, asiakkaiden työpaikoilla ja kodeissa. ...

  Provider NamePirkanmaan urheiluhierojakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland