• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Agricultural Sciences, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years

  The Master’s Programme in Agricultural Sciences comprises four study tracks: Plant production sciences – plants as sources of food, feed, energy, beauty and wellbeingDuring your studies, you will have the opportunity to apply biology to the breeding, cultivation, protection and production ecology of crop or horticultural plants. Producing sufficient food is one of the great challenges facing humanity. Plant production sciences have an important mission in finding solutions to this challenge. Plants are cultivated not only for food and feed, but also for bioenergy, green landscapes and ornamental purposes; plant production sciences seek new, improved solutions for all these purposes. Animal science – animal health and wellbeingDuring your studies, you will become familiar with issues pertaining to the wellbeing, nutrition and breeding of production and hobby animals as well as with the relevant biotechnology. In this study track you will apply biochemistry, animal physiology, genetics and molecular biology for the benefit of sustainable animal production. The Viikki Research Farm, in urban Helsinki, provides plenty of opportunities for hands-on learning! Agrotechnology – technology with consideration for the environmentThis study track provides you with the opportunity to study technologies that are key to agricultural production and the environment, from the basics to the latest innovations. Advances in technology and automation offer new horizons to fearless inventors interested in developing machinery and eng ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Programme in Agricultural, Environmental and Resource Economics, Master of Science (Agriculture and Forestry), 2 years

  Study track: Agricultural economics After completing the study track in agricultural economics you will be able: To apply the concepts and central theories of agricultural economics To apply perspectives of economic, ecological and social sustainability To analyse and develop the business operations of agricultural and rural enterprises as well as intensify production in a sustainable manner To analyse the operation of agricultural and food markets To analyse the international political steering of agriculture. The study track of agricultural economics combines expertise in business administration and economics with knowledge of the special features of agriculture, rural enterprises, the food market and related policies. Through studies in agricultural economics, you will learn to apply theories and models used to define the profitability and competiveness of agricultural and rural enterprises and to recognize the factors contributing them. You will examine the operation of the market and assess various policy options. The studies include practice-oriented assignments that build your decision-making and career skills, and your self-confidence to apply theoretical knowledge in practice. Study track: Environmental and Resource Economics In this study track you will receive a state-of-the-art economic education in environmental and natural resources policy. The courses are divided into three groups: Theoretically focused courses in which you will gain a deep understanding of static and dynamic models and applicati ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat viidentoista opintopisteen laajuiset palkolliset syventävät opinnot pääosin yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööriopiskelijoiden kanssa. Tämän jälkeen agrologiopiskelijat voivat suunnata osaamistaan valinnaisilla syventävillä opinnoilla omalle alalle johtamisen ja maatalousyrityksen liiketalouden opinnoilla. Syventävien opintojen ohessa tai jälkeen on mahdollisuus opiskella vielä vapaasti valittavia opintoja yhdessä koko ruokaketjun opiskelijaryhmän kanssa. Opinnäyte aloitetaan jo ensimmäisen talven aikana, ja työ rakentuu osin tutkintoon kuuluvien opintojen ohella ja tukemana ja osin näiden opintojen suorittamisen jälkeen. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa. Lue lisää koulutuksesta SeAMKin nettisivuilta: www.seamk.fi/ruokaketju ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Erillinen opinto-oikeus, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Avoimen väylä, Luonnonvara-ala (ylempi AMK), Luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelu, Rovaniemi

  Koulutus koostuu kaikille Lapin ammattikorkeakoulun ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. Lähiopetusta on kaksi tai kolme arkipäivää kuukaudessa. Lähipäivien lisäksi opiskelussa käytetään useita erilaisia verkkoympäristöjä (mm. GAFE, Moodle), joiden kautta opiskelua ohjataan aktiivisesti. Keskeistä opiskelussa on myös yhteistyö muiden Lapin ammattikorkeakoulun ylempien koulutusten opiskelijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukset ovat osa YAMK-yksikköä, jonka tavoitteena on lisätä opintojen poikkialaisuutta eri tavoin sekä viedä eteenpäin YAMK-tutkintojen tuoman osaamista aluetta ja yrityksiä palvelevaksi. Tätä tavoitetta tukee opintoihin sisältyvä poikkialainen Työelämän monialainen kehittäminen –opintokokonaisuus, jonka yhteydessä perehdytään Lapin ammattikorkeakoulun strategisiin painotuksiin, toimintaympäristön tuntemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työelämän kehittämisen menetelmiin. Lisäksi opinnoissa korostuu yhteistyö, sen merkitys yritysten kehittämisessä ja siihen liittyen toiminnan johtaminen. Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista. Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutus (60 opintopistettä) jakautuu kolmeen osaan:● syventävät ammattiopinnot 25 op● vapaasti va ...

  Provider NameLapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Luonnonvara-ala (ylempi AMK), biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

  Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kolmesta 10 opintopisteen moduulista, joissa jokaisessa on kaksi teemaa. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS (pakollinen moduuli) Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen   VASTUULLINEN INNOVAATIOJOHTAMINEN (profiloiva moduuli) Strateginen johtaminen ja talous Biotalousyritysten innovaatioprosessit   VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA BIOTALOUDESSA (profiloiva moduuli) Palvelut ja tuotteistaminen erityisesti lyhyissä arvoketjuissa Biotalouden ja luonnonvara-alan tulevaisuusverstas   Lisäksi on tarjolla muiden YAMK-koulutuksien opintotarjonta ja FUAS-tarjonta sekä Tutkimus- ja kehittämisprojekti (10 opintopistettä) ja Readings in Professional Literature (10 opintopistettä). Halutessasi voit vaihtaa toisen profiloivista moduuleista edellä mainittuihin. Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä joitakin HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.   Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähiopetuksen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 1–2 vuotta. Voit ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Luonnonvara-ala (ylempi AMK), biotalouden liiketoiminnan kehittäminen

  Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Siitä puolet muodostuu kolmesta 10 opintopisteen moduulista, joissa jokaisessa on kaksi teemaa. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS (pakollinen moduuli) Societal Change and Foresight Methods Toimintaympäristön tutkimus ja kehittäminen   VASTUULLINEN INNOVAATIOJOHTAMINEN (profiloiva moduuli) Strateginen johtaminen ja talous Biotalousyritysten innovaatioprosessit   VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA BIOTALOUDESSA (profiloiva moduuli) Palvelut ja tuotteistaminen erityisesti lyhyissä arvoketjuissa Biotalouden ja luonnonvara-alan tulevaisuusverstas   Lisäksi on tarjolla muiden YAMK-koulutuksien opintotarjonta ja FUAS-tarjonta sekä Tutkimus- ja kehittämisprojekti (10 opintopistettä) ja Readings in Professional Literature (10 opintopistettä). Halutessasi voit vaihtaa toisen profiloivista moduuleista edellä mainittuihin. Myös YAMK -tasoisia kansainvälisiä opintoja ja aiemmin hankittua osaamistasi sekä joitakin HAMKin Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia opintoja voidaan tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoosi.   Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa työn ohessa opiskelun. Opintojen suunnittelu huomioi lähtökohtasi ja yksilölliset tarpeesi aikuisopiskelijana. Lähiopetuksen lisäksi opintoihisi yhdistyy monipuolisesti verkko-opiskelun ja ryhmätyöskentelyn muotoja. Opiskelu kestää 1–2 vuotta. Voit ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen

  Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön. Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot antavat valmiuksia löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Syventävät ammattiopinnot pyrkivät parantamaan valmiuksiasi synnyttää biotalousalan liiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan huomioiden niin ekologisen, teknologisen, taloudellisen kuin kulttuurillisen ja sosiaalisen näkökulman. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä tai keskittyä sinulle opinnoissasi tärkeän osaamisen vahvistamiseen. Lue lisää  ...

  Provider NameJyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Luonnonvara-ala, Saarijärvi

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Master of Natural Resources, Natural Resource Management

  The studies provide means for a deeper understanding of sustainable use and management of natural resources, as well as improved leadership and communication skills. 15 ECTS consists of courses about natural resource management and 15 ECTS of leadership and communication. The theme of the thesis (30 ECTS) shall be related to these fields. The tuition within the programme is predominantly web-based. ...

  Provider NameNovia University of Applied Sciences, Raseborg

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages