• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 66 items
 1. Fødevarevidenskab

  Ud over viden om madens kemiske og fysiske egenskaber, vil du også lære om måltidet i en større kulturel og psykologisk sammenhæng, fx gennem kendskab til gastronomi eller viden om forbrugeradfærd.Som færdiguddannet kandidat har du jobmuligheder som rådgiver i institutioner og storkøkkener eller inden for produktudvikling af sunde fødevarer i industrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Medicinalkemi

  Uddannelsens primære indhold er organisk kemi og design af potentielle lægemiddelstoffer. Du vil lære om design og syntese af nye kemiske forbindelser, der kan indgå som aktive indholdsstoffer i fremtidens lægemidler.Kandidatuddannelsen i medicinalkemi retter sig mod beskæftigelse inden for både erhvervslivet, på forskningsinstitutioner og i den offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Naturforvaltning

  Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Interaktionsdesign

  Du lærer på uddannelsen at arbejde professionelt med design, konstruktion og evaluering af interaktive produkter, og du får kompetencer inden for både design- og brugerorienteret innovation. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private virksomheder som fx interaktionsdesigner, designer, systemudvikler, projektleder eller konsulent. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Nanoscience

  Du lærer fx, hvordan man benytter fysikkens målemetoder som røntgen og elektronik til at studere proteiners evne til at katalysere kemiske processer. Som færdiguddannet finder du typisk arbejde inden for forskning og udvikling i fx mediko- og hospitalssektoren, på miljøområdet eller inden for bioteknologi. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Medicinalbiologi

  Uddannelsen giver dig den teoretiske baggrund for at forstå kroppens påvirkninger fra fødevarer, medicinindtagelse og ælde. Du arbejder bl.a. med medicinsk mikrobiologi, anatomisk fysiologi og almen medicin. Medicinalbiologi er ikke en selvstændig kandidatuddannelse, men skal læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC. Som færdiguddannet kandidat vil du have fået kompetencer til arbejde inden for medicinsk-biologisk forskning i sundhedssektoren eller i private virksomheder. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Molekylær ernæring og fødevareteknologi

  Uddannelsen er tværfaglig og behandler feltet mellem fødevareteknologi, ernæring og sundhed. For bl.a. at forstå kompleksiteten i livstilssygdomme lærer du også om ernæring og fødevarekvalitet i en samfundsmæssig kontekst. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde inden for forskning og udvikling i fødevarevirksomheder og i offentlige institutioner. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Medialogi

  Du bliver fortrolig med teorierne bag moderne teknologi samt arbejdet med fx computerspil og film, hvor du lærer at arbejde med de nyeste teknikker inden for virtual reality eller interaktiv 3D-lyd. Som færdiguddannet i medialogi kan du fx arbejde med design og udvikling af computerspil samt animation og virtual reality-systemer til underholdnings- og filmbranchen. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Molekylærbiologi

  Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af faget, du finder mest interessante, og derved skærpe dine individuelle kompetencer. Som færdiguddannet kandidat vil du ofte komme til at arbejde som forsker ved forskningsinstitutioner, i medicinalindustrien eller i hospitalsvæsnet. Men du kan også finde beskæftigelse inden for undervisning, rådgivning og forvaltning. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Biomedicin

  Uddannelsen, der befinder sig i et felt mellem medicin, biokemi og biologi, giver adgang til den nyeste molekylærbiologiske viden, og du kan specialisere dig inden for flere områder. Som færdiguddannet kandidat kan du bl.a. komme til at arbejde med forsknings- og udviklingsprojekter i medicinal- og biotekindustrien, levnedsmiddelteknologien, på hospitaler, på universiteter og i forskningscentre. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages