• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: -

-

Course Information

Kurspaketet vänder sig till dig som har läst programmet Högskoletekniker, Elkraft 120 hp eller motsvarande och vill ha en filosofie kandidatexamen inom området elektroteknik.Med avstamp från en högskoleexamen inom elektroområdet får du en breddning av kunskaperna med kurser inom kvalitet och miljö samt en fördjupning inom elkraft med kurser inom elnätskonstruktion och elanläggningar. Den sammanlagda mixen av kunskaper gör dig dels förberedd för vidare studier, dels väl förberedd för en stor mängd olika arbetsuppgifter inom elbranschen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-02

Provider Information

Provider Name: 
University West
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Väst 461 86 TROLLHÄTTAN, registrator@hv.se, http://www.hv.se/