• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: -

-

Course Information

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dig som redan har läst ett tvåårigt högskoleprogram inom nätverksteknik och vill fördjupa och bredda dig både tekniskt och akademiskt. Under året studerar du avancerad nätverksteknik men det ingår även en mindre del programvaruteknik, projekthantering och matematik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i datateknik på kandidatnivå. Efter programmet har du fördjupat dina kunskaper inom avancerade nätverkstekniker, projekthantering, mätmetoder samt analys och design.Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, problemorienterade arbetsformer m.m. Utbildningen är ettårig och bedrivs på helfart. Vanligtvis läser man två kurser parallellt.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-09-02

Provider Information

Provider Name: 
University West
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Högskolan Väst 461 86 TROLLHÄTTAN, registrator@hv.se, http://www.hv.se/