• EQF Home Page Icon

Moving to a country to study

Moving to a country to study


Please select a country to see the relevant information

Category:Moving to a country

EURES ajută lucrătorii să treacă graniţele

EURES – Serviciul European de Ocupare a Forţei de Muncă - este o reţea de cooperare destinată să faciliteze libera circulaţie a lucrătorilor în Spaţiul Economic European. Elveţia participă, de asemenea, la EURES. Partenerii din reţea includ serviciile publice de ocupare a forţei de muncă, organizaţii sindicale şi patronale. Reţeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Category:Moving to a country

Category:Moving to a country

The education system is managed at national level by the Ministry of National Education (MEN). In the execution of its specific responsibilities, the Ministry of National Education cooperates at central level with other ministries and institutional structures subordinated to the Government. The general legal framework for the organisation, administration and provision of education in Romania is established through the Constitution, the National Education Law – a fundamental law, ordinary...

Category:Moving to a country

The portal promotes the Romanian higher education abroad and provides international students with up to date information about university study options in Romania, assist in university application process, on moving for studies in Romania, on arrival and during studies period especially during the first year. 

Category:Moving to a country

The Study in Romania portal offers a high quality data base with the existing educational offer of Romanian universities, context information about the benefits of studying in Romania, scholarships offers as well as useful information on moving and living in Romania. The portal is developed and hosted by the Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), within the framework of the "Internationalisation, equity and institutional management for...

Category:Moving to a country