• EQF Home Page Icon

Guidance Services

Guidance Services


Please select a country to see the relevant information

Euroguidance centrum Slovensko pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Centrum existuje ako súčasť európskej siete Euroguidance a je financované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavnou cieľovou skupinou Euroguidance sú odborníci z oblasti kariérového poradenstva a tvorcovia politík zo sektoru práce a aj zo sektoru vzdelávania.

The Slovak Euroguidance centre operates within the Slovak Academic...

Category:Contacts

EURODESK je európska informačná sieť pre mladých ľudí. Tvoja otázka bude zaslaná do našej databázy, do ktorej má prístup každá pobočka v 33 krajinách. Odpoveď ti nájdu informační pracovníci a pracovníčky priamo z krajín, o ktoré sa zaujímaš.

EURODESK je financovaný z programu EÚ Erasmus+ a na jeho spolufinancovaní v Slovenskej republike sa podieľa IUVENTA -– Slovenský inštitút mládeže,...

Category:Contacts

Či už sa chystáte študovať alebo absolvovať odbornú prípravu, či hľadáte prácu alebo skúsenosti v zahraničí, je dôležité vedieť zrozumiteľne prezentovať vaše schopnosti a zručnosti. Nástroj "Europass" je spôsob, ako pomôcť ľuďom: 

- aby ich zručnosti a kvalifikácia boli jasne a ľahko zrozumiteľné v rámci Európy;

- aby sa mohli pohybovať kdekoľvek v Európe. 

Europass tvorí päť dokumentov: dva dokumenty (Europass životopis - CV a Europass jazykový pas) si môžete vyplniť...

Category:Contacts