Eures Search

Search results

Search found 770 items
 1. Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer

  Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer ...

  Provider NameSätergläntan institutet för slöjd och hantverk

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Programmerare iPhone och Android

  Jobba inom Mobila applikationer, Utvecklare (Swift och Kotlin/Java), Upphandlare mobila applikationer,Produktionsledare mobila applikationer, Test- och kvalitetssäkrare eller Affärsutvecklare mobila applikationer.Följande kurser läser du, Programmering iOS, 65p, Programmering Android, 65p, Sakernas internet, 10p, Lärande i Arbete, 50p och Examensarbete, 10p. ...

  Provider NameSveriges Yrkeshögskola AB - Malmö Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Tolkutbildning/teckenspråk

  Utbildningen leder fram till kunskaper och färdigheter som krävs för att tolka mellan svenska och svenska teckenspråket samt för personer med dövblindhet. ...

  Provider NameSödertörns folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Lilla Akademiens Pre-Collegeutbildning i Musik- fördjupningsår

  Lilla Akademiens Pre-Collegeutbildning i Musik - fördjupningsår ...

  Provider NameMusikskolan Lilla Akademien AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Lönespecialist

  YRKESROLL OCH ARBETSMARKNADLönehanteringen genomgår fortsatt en stor förändring. Teknikutvecklingen med nya molntjänster och krav på effektivisering kräver ny yrkeskompetens. Allt fler väljer att lägga ut lönefunktionen på externa lönebyråer och många löneadministratörer går i pension under de närmaste åren vilket ökar efterfrågan på kunniga lönespecialister. Tonvikten på den nya konsultativa yrkesrollen innebär ett ökat fokus på breda kunskaper inom ekonomi- och personalområdet. Att kunna leda projekt och arbeta konsultativt är numera nödvändiga yrkesfärdigheter.Iterum har utbildat drygt 650 lönespecialister inom yrkeshögskolan sedan 2002. Parallellt med våra yrkeshögskoleutbildningar erbjuder vi i vårt andra affärsben, Iterum Kompetens, vidareutbildning inom löneområdet. Vi har därmed ett stort lönenätverk och god insikt i vilken lönekompetens som krävs på arbetsmarknaden. Våra lärare ger våra studerande relevant teoretisk kunskap som de får möjlighet att praktiskt tillämpa under LIA-kurserna. Många studerande får både extrajobb och fast anställning på sin LIA-plats. Efterfrågan på välutbildade är stor i hela landet och påverkas i huvudsak av att yrkesrollen är under så stor förändring att det till stor del krävs ny kompetens för att klara arbetet. De tidigare dominerande administrativa arbetsuppgifterna hanteras till allt större del inom IT-systemen och därmed får medarbetarna inom lön en tydlig specialistroll. I takt med att lagar och avtal blir alltmer komplexa och svårtolkade, krävs också en tydligare sp ...

  Provider NameIterum verksamhets- och individutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Förberedande fotografutbildning

  Art College ger ettåriga eftergymnasiala heltidsutbildningar i fotografi, inredning och modedesign. Här erbjuds du fördjupning av ditt intresse i en modern utbildningsmiljö! Våra heltidsutbildningar är studiemedelsberättigade. Skolans lärare är högskoleutbildade och yrkesverksamma inom sina respektive områden. Det innebär att du inte bara möter en kompetent lärare utan också får en god inblick i den verklighet som väntar efter utbildningen. Läraren kan förmedla en verklighetsförankrad helhetsbild som grundar sig på såväl teori som praktisk erfarenhet. Många idag yrkesverksamma fotografer, formgivare och designers har ett förflutet hos oss på Art College. De som har ambitionen att studera vidare på högre nivå lyckas ofta med det efter studier hos oss.Fotoutbildning 1 år, heltid.Utbildningen ger en god grund för vidare studier på t.ex. Akademin Valand Fotografi, YH-utbildningar som t.ex. Lindholmen, Gamleby Folkhögskola, Nordens Fotoskola Biskops-Arnö eller motsvarande fotoutbildningar utomlands. ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Art College

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Lönekonsult

  Vill du kunna ta ett helhetsansvar för ett företags löneavdelning? Utbildningen Lönekonsult ger dig kompetens att självständigt arbeta med såväl strategiska som operativa frågor inom löne-, HR- och personaladministration.Vad lär du dig?På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.Under utbildningen varvas teori med praktisk tillämpning och träning som utvecklar dina personliga färdigheter. Du får praktisk yrkeslivserfarenhet genom LiA (lärande i arbete) som förbereder dig för din framtida yrkesroll.Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:• Lönekonsult• Lönespecialist• Lönehandläggare• Löneadministratör• Personaladministratör• PersonalhandläggareUtbildningens huvudmoment:• Arbetsrätt• HR-arbete; personalarbetets innehåll och HR-processer• Lönehantering och lönesystem 1 & 2• Pensioner och försäkringar, förmånsrätt och resereglemente• Personalekonomi och personalredovisning• Lärande i Arbete 1• Lärande i Arbete 2• Examensarbete - Konsultativt arbetssätt ...

  Provider NameIHM Business School AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer

  Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer ...

  Provider NameSätergläntan institutet för slöjd och hantverk

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Trafiklärare

  Trafiklärare ...

  Provider NameVännäs kommun, Liljaskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Fotografisk utbildning

  Fotografisk Utbildning syftar till att ge de studerande möjlighet att utforska fotografiets olika riktningar, och på så vis hitta ett eget uttryck. Utbildningen ger en utmärkt bas för dig som vill arbeta med bildskapande. Lämplig bakgrund är eget fotograferande eller tidigare fotostudier.Utbildningen ger omfattande tekniska kunskaper. De studerande lär sig digital och analog kamerateknik, (storformat, mellanformat och småbild), digital bildbehandling i Photoshop samt analog mörkrumsteknik i svart/vitt och i färg. En stor del av undervisningen bedrivs i studio, där eleverna får lära sig olika ljussättningstekniker.Parallellt med den tekniska undervisningen utvecklas din gestaltningsförmåga. De studerande får uppgifter inom varierande fotografiska genrer som ger dem möjlighet att prova olika uttryckssätt, och individuella handledningar driver den personliga utvecklingen framåt. Diskussioner och redovisningar ger återkoppling till uppgifterna, och en möjlighet för de studerande att definiera och positionera sitt personliga bildspråk.Varje år bjuder vi in yrkesverksamma fotografer, som håller workshops inom sitt specifika kunskapsområde. Nytt är att vi nu också ger en workshop inom rörlig bild, där vi lär dig grunderna inom kamera, ljussättning, och redigering. Genom fotografisk historia och bildanalys utvecklas de studerandes intellektuella förståelse för fotografi och bildkritik. Vi besöker utställningar och gör en studieresa till t ex Helsingfors eller Riga där vi går på museum och gallerier. Utbildningen avslut ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages