Eures Search

Search results

Search found 8361 items
 1. Speech and Language Pathology Programme

  Talet är en viktig del av vår personlighet. När människor har svårt att kommunicera på grund av störningar i röst, tal eller språkförmåga är det logopedens uppgift att undersöka och behandla problemen. Som logoped bedömer du när röst, tal eller språk sviktar. Du vet vilka konsekvenser sådana problem får för människans personlighet, hälsa och livskvalitet och hur de utreds och behandlas. Tillsammans med dina patienter genomför du behandlingar som ska underlätta för dem hemma, i arbetet och på fritiden. Målet är att de ska få en så bra förmåga att kommunicera som möjligt. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Medical Programme

  På läkarprogrammet i Linköping träffar du tidigt patienter och tar själv ansvar för din inlärning med hjälp av basgrupp och handledare. Utbildningen har flera gånger blivit topplacerad som den bästa läkarutbildningen i Sverige vid mätningar av både Läkarförbundet och Högskoleverket. Programmet var en av de första läkarutbildningarna i världen att tillämpa PBL och är en föregångare för andra läkarutbildningar i landet. Du kommer även tidigt i kontakt med den kommande yrkesrollen, som innebär att utreda, behandla och förebygga sjukdomar. ( ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdelningen. God omvårdnad, helhetssyn på människan, medicinska kunskaper och utvecklings- och förbättringsarbete är det som utmärker sjuksköterskeutbildningen i Linköping och Norrköping. Fokus ligger på det hälsofrämjande perspektivet, men också teamarbete, kompetens för olika vårdformer samt hälso- och sjukvårdsinformatik är viktigt. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Nursing Programme

  Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar arbetet på avdelningen. God omvårdnad, helhetssyn på människan, medicinska kunskaper och utvecklings- och förbättringsarbete är det som utmärker sjuksköterskeutbildningen i Linköping och Norrköping. Fokus ligger på det hälsofrämjande perspektivet, men också teamarbete, kompetens för olika vårdformer samt hälso- och sjukvårdsinformatik är viktigt. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Occupational Therapy Programme

  För arbetsterapeuter är hälsa och aktivitet i centrum. Det handlar om att stödja människor som på grund av skada eller sjukdom har nedsatt förmåga att klara sin vardag. Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du med kreativa problemlösningar utifrån kunskaper inom till exempel miljöanpassning, färdighetsträning, livsstilsförändring och design. Arbetsterapeut är ett legitimerat yrke, där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och ta det ansvar det medför. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Physiotherapy Programme

  På fysioterapeutprogrammet lär du dig att undersöka, bedöma och behandla människors rörelsefunktioner. Du får också lära dig att arbeta förebyggande och hur du kan hjälpa klienten att ta tillvara sina egna resurser. Fysioterapins centrala begrepp är rörelse, hälsa och interaktion. Behandlingen ska syfta till att öka klientens medvetenhet om sina egna fysiska och psykiska resurser och på så sätt förbättra möjligheterna för individen att klara det dagliga livet. Fysioterapeuter medverkar även i hälsofrämjande insatser, försäkringsutredningar samt arbetsplatsbedömningar och ergonomiska åtgärder. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Mental Health Care

  Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Mental Health Care Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=V2PSV Location: Sweden Start Date:  2018-01-15 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Nursing and midwifery Language: English Teaching ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Surgical Care

  Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Surgical Care Svenska URL:  http://www.utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=V2KIV Location: Sweden Start Date:  2018-01-15 Education Level: Master's or equivalent Thematic area: Nursing and midwifery Language: English Teaching Language ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Midwifery Education

  Under utbildningen kommer du att få de kunskaper som krävs för att du ska vara väl förberedda för att medverka i dagens och morgondagens arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. Du kommer att lära dig att självständigt arbeta med den normala graviditeten, förlossningen och eftervården. Programmet kommer även att ge dig de kunskaper som krävs för rådgivning av preventivmedel, samt de färdigheter som behövs för att kunna arbeta med omvårdnad vid gynekologisk hälsa och ohälsa. ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialist Nursing Programme- Anaesthesia Care

  Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och intresserad av att få en specialistsjuksköterskeexamen i anestesisjukvård. Programmet innebär studier av anestesisjukvård där anestesisjuksköterskans funktion som ansvarig för patientens omvårdnad under det perioperativa förloppet är i fokus. Detta kräver en bred kunskap om vård och behandling före, under och efter ett operativt ingrepp eller undersökning. Utbildningen omfattar sammanlagt 60 hp på avancerad nivå och innehåller både teoretiska och verksamhetsanknutna utbildningsdelar. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 hp för att uppnå din yrkesexamen som specialistsjuksköterska. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs främst till landstinget i Värmland och Region Örebro län och under dessa studier handleds du av specialistsjuksköterskor. Programmet ger efter magisterexamen möjlighet att fortsätta mot masterexamen i omvårdnadsvetenskap. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området. ...

  Provider NameÖrebro University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages