Eures Search

Search results

Search found 7104 items
 1. Živilsko prehranski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prevzem, skladiščenje in pripravo surovin za predelavo; predelavo surovin rastlinskega in živalskega izvora v higiensko neoporečne izdelke; nadzor pakiranja in skladiščenja izdelkov; zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev in vodenje evidenc; odvzemanje, sprejemanje in pripravo vzorcev za laboratorijske analize in teste; opravljanje enostavnih senzoričnih, kemijskih, mikrobioloških in fizikalnih analiz; pripravo delovnih mikroorganizmov za uporabo v proizvodnji živil; spremljanje bioprocesa; vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih in skladiščnih prostorih; preračun potreb organizma po energiji in hranilnih snoveh; izbiro živil in pripravo uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih; sodelovanje pri razvoju novih izdelkov. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Živilsko prehranski tehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: prevzem, skladiščenje in pripravo surovin za predelavo; predelavo surovin rastlinskega in živalskega izvora v higiensko neoporečne izdelke; nadzor pakiranja in skladiščenja izdelkov; zagotavljanje in nadzor kakovosti izdelkov in storitev in vodenje evidenc; odvzemanje, sprejemanje in pripravo vzorcev za laboratorijske analize in teste; opravljanje enostavnih senzoričnih, kemijskih, mikrobioloških in fizikalnih analiz; pripravo delovnih mikroorganizmov za uporabo v proizvodnji živil; spremljanje bioprocesa; vzdrževanje in kontrolo higiene v proizvodnih in skladiščnih prostorih; preračun potreb organizma po energiji in hranilnih snoveh; izbiro živil in pripravo uravnoteženih in zdravih jedilnikov po vnaprej predpisanih normativih; sodelovanje pri razvoju novih izdelkov. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Pek

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro in pravilno skladiščenje surovin; pripravo recepture in preračunavanje receptur; pripravo surovin in pripravo različnih vrst testa; pravilno rokovanje s stroji, napravami in pripomočki, ki se uporabljajo v pekarstvu; oblikovanje testa v različne oblike osnovnih, posebnih in zahtevnih vrst kruha in pekovskega peciva; vzhajanje, pripravo na pečenje in pečenje različnih vrst pekovskih izdelkov; pakiranje in skladiščenje pekovskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja in racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Slaščičar

  S končanim programom si usposobljen/a za: pravilno pripravo na delo; izbiro, pripravo in pravilno skladiščenje surovin; samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov (različnih vrst trajnega, poltrajnega peciva, svežih sladic in sladoleda); pripravo različnih vrst testa in mas; pečenje različnih vrst testa in mas; pripravo polnil, nadevov, prelivov in prevlek; polnjenje, oblikovanje in krašenje slaščičarskih izdelkov; serviranje ali pakiranje slaščičarskih izdelkov; uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov; sodelovanje v skupini ter komuniciranje s sodelavci in strankami; uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja in okolja ter racionalno uporabo naravnih virov energije in surovin; upoštevanje higienskih, varnostnih in drugih živilskih prepisov. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Šentjur

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Mizar

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno in varno delo na lesno - obdelovalnih strojih; samostojno uporabo delavniške dokumentacije in načrtov; ustrezno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi; gospodarno in kvalitetno izdelavo mizarskih izdelkov (stoli, mize s predalom, omare iz masivnega lesa ali furniranih plošč, stružene izdelke, furnirske intarzije, rezbarske izdelke, okna, vrata); sestavljanje stavbnega in bivalnega pohištva; vgrajevanje stavbnega pohištva; vzdrževanje in obnavljanje pohištva; osnovno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameSrednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Izdelovalec oblačil

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno in varno delo s tekstilnimi stroji in napravami; opazovanje, estetiko, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo; izbiro primernih tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načina izdelave izdelkov; konstruiranje temeljnih krojev oblačil; izdelavo oblačil in ostalih tekstilnih izdelkov; popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov, razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameMOCIS, Center za izobraževanje odraslih

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Živilec

  Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom, da: razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje, razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote, razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in zmožnost za vseživljenjsko učenje, se naučijo uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo, spremljajo novosti in trende na področju izdelave živil, se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise, se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja, razvijajo spretnosti in pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno izdelavo različnih živilskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero, spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu, pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil, strokovno izvajajo poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino, se usposobijo za izdelavo različnih živilskih izdelkov, se usposobijo za postopke pakiranja in ustreznega skladiščenja živilskih izdelkov, se usposobijo za ponudbo in prodajo različnih živilskih izdelkov, se usposobijo za načrtovanje dela, ga spremljati in oceniti rezultate. ...

  Provider NameIzobraževalni center Piramida Maribor

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Izdelovalec oblačil

  S končanim programom si usposobljen/a za: samostojno in varno delo s tekstilnimi stroji in napravami; opazovanje, estetiko, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo; izbiro primernih tekstilnih materialov, delovnih sredstev in načina izdelave izdelkov; konstruiranje temeljnih krojev oblačil; izdelavo oblačil in ostalih tekstilnih izdelkov; popravila in osnovno vzdrževanje tekstilnih izdelkov, razumevanje in uporabo različne strokovne literature in terminologije ter informacijsko komunikacijske tehnologije. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Papirničar

  Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem, da: izvajajo postopke razpuščanja snovi, pravilno zaganjajo in zaustavljajo posamezne elemente papirnega ali kartonskega stroja, nastavljajo in kontrolirajo parametre posameznih elementov papirnega ali kartonskega stroja, opravljajo naloge v dodelavi papirja ali kartona, opravljajo in vrednotijo meritve kvalitete papirja ali kartona ter meritve v pripravi snovi, prepoznavajo in odpravljajo napake v papirju in kartonu, so zmožni timskega dela ob zastojih in pretrgih, delo opravljajo varno in odgovorno, pri delu uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, komunicirajo s sodelavci v strokovnem jeziku, varujejo okolje v skladu s predpisi. ...

  Provider NameSrednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Food Hygiene- Professional master studies

  The study programme is aimed to educate highly qualified and creative specialists – Professional Masters with specialization in food hygiene with competence to work in the establishments of food chain as well as in the state services. The Master study programme provides proficiency on safety and harmlessness of food chain, quality criteria of foodstuffs, knowledge on elaboration and maintenance of safety systems of the food establishments, as well as ability for scientific research on food safety. The programme is completed with the elaboration and defense of the Master thesis. Career prospects and further studies The graduates work in all kind of establishments of food chain. Master`s degree entitles graduates to continue studies in a respective doctoral programme in the universities in Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages