Eures Search

Search results

Search found 14665 items
 1. Computer Science and Engineering, M Sc in Engineering

  På civilingenjörsutbildning i Datateknik i Linköping läser du flera olika programmeringsspråk och kurser inom elektronik och digitalteknik. Eftersom du läser extra mycket matematik jämfört med liknande utbildningar vid andra lärosäten får du en bättre förståelse för hur du kan optimera dina program, algoritmer och lösningar. Du kan få en fransk eller kinesisk masterexamen och du erbjuds ett stort utbud av masterprofiler. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Information Technology, M Sc in Engineering

  Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi i Linköping är en unik utbildning inom IT-området. Utöver de tekniska kurserna i nätverk, kommunikation och säkerhet läser du ledarskap, entreprenörskap, presentationsteknik, etik och gruppsykologi. Ni arbetar i grupp med verklighetsanknutna problem och du får praktisk erfarenhet av samarbete, ledarskap och gruppdynamik. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Applied Physics and Electrical Engineering, M Sc in Engineering

  På Teknisk fysik och elektroteknik skaffar du dig en teoretisk grund de första tre åren. De kunskaperna ger sedan en god grund för att fortsätta på något av de elva masterprofilerna som finns att välja mellan de två sista åren. Matematiken är krävande och förbereder dig för avancerad ingenjörskonst. Samtidigt får du en djup förståelse för ämnet och hur du kan använda det i olika sammanhang. Matematiken kombineras med en ämnesmässig grund i både teknisk fysik och elektroteknik samt med projekt och laborationer där du tränas i att arbeta i team och att omsätta teorin i praktiskt ingenjörsarbete. Du får perspektiv på teknikens roll i samhället, och via kurser i industriell ekonomi och entreprenörskap får du insikter i hur den kan realiseras och användas i nya företag. Det finns även möjlighet att göra ett utlandsår på vid ex Stanford. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Computer Science and Software Engineering, M Sc in Engineering

  På Civilingenjörsutbildningen i Mjukvaruteknik i Linköping lär du dig programmera, jobba effektivt tillsammans med andra och ledarskap. Matematik och datavetenskap ger grunden för modern mjukvaruutveckling. Du studerar teorier och tekniker bakom applikationer, Python, C++ och Java, men också utvecklingsmetodiker för industrin. Din problemlösningsförmåga och generella datalogiska tänkande fungerar idag och om tio år. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Design and Product Development, M Sc in Engineering

  Civilingenjören i design och produktutveckling från Linköping är en del formgivare, en del problemlösare, en del produktutvecklare, en del projektledare och allt igenom civilingenjör. Kurserna under utbildningen är en blandning av klassiska civilingenjörsämnen som matematik, teknik och mekanik och designorienterade ämnen som produktutveckling, visualisering, formgivning och CAD. Matematiken ger dig en god bas att stå på när du ska förstå och utveckla produktionens alla delar. Kurserna i hållfasthetslära, mekanik och elektronik ger dig förståelsen för hur produkter är uppbyggda och lägger grunden för att optimera produkterna och produktionen. Tillsammans med de designrelaterade kurserna gör det dig till en kreativ civilingenjör med förmågan att hålla både slutanvändare, miljöperspektiv och produktion i tankarna. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Mechanical Engineering, M Sc in Engineering

  Samhället ställer allt högre krav på att hitta hållbara tekniska lösningar inom industri och miljösektorn, och inte minst inom energiförsörjning. Maskinteknikprogrammet är en mångsidig utbildning som tangerar områdena produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, produktion och projektledning. De första åren innehåller många obligatoriska kurser som låter dig bekanta dig med ingenjörsrollen och skaffar dig de bakgrundskunskaper som krävs för specialiseringar längre fram. Det är utbildningen med många möjligheter, där bara du och din förmåga sätter gränsen för hur du som problemlösare svarar upp till samhällets krav. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Media Technology and Engineering, M Sc in Engineering

  Civilingenjörsutbildningen i Medieteknik vid Linköpings universitet, för dig som är intresserad av tekniken bakom medierna! Med gedigen grund i matematik, fysik och datateknik lär du dig datorgrafik, visualisering, ljud- och videoteknik, projektledning och interaktionen mellan människa och teknik. Du möter virtuella obduktionsbord, avancerade grafiska filmeffekter och 3D-visualisering. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Biomedical Engineering, M Sc in Engineering

  För att förstå och utveckla tekniken som förbättrar människors hälsa och räddar liv behöver du såväl matematik och fysik som kunskaper om människokroppen. Under programmets första år skaffar du dig nödvändig grundkunskap och kompletterar denna med kurser i systemteknik och programmering. För att kunna reflektera över teknikens konsekvenser ges även en mindre kurs i ämnet etik. Du läser även ekonomi och entreprenörskap för att få förståelse för hur tekniska idéer kan förverkligas och leda fram till nya företag. Du får arbeta i projekt på ett professionellt sätt och träna dig i teamwork, samtidigt som du utvecklar smarta, kvalificerade och hållbara lösningar inom det medicintekniska området. De två sista åren väljer du någon av profilerna Medicinsk bildanalys och visualisering, Medicintekniska modeller eller Medicintekniska material. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Chemical Biology, M Sc in Engineering

  Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar - en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik - sedan delas ni upp inför årskurs två. Programmet vänder sig både till dig som är intresserad av biologi och till dig som tycker att kemi och molekylernas värld är spännande. Här lär du dig morgondagens tekniker för att skapa biomolekyler för användning i nästa generations läkemedel, i diagnostiska hjälpmedel, biodrivmedel och nya material. Efter examen har du goda möjligheter att hitta ett spännande jobb. Det finns ett stort behov av den speciella kompetens som programmet ger dig. Octapharma, AstraZeneca, Cambrex och kommunala vatten- och avfallsverk är några exempel på arbetsgivare som anställt kemiska biologer de senaste åren. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Communication and Transportation Engineering, M Sc in Engineering

  På Civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle i Norrköping lär du dig förbättra samhällets flöden av personer, gods och information. Du identifierar problem och skapar system som förbättrar kommunikation och transport i alla delar av samhället. Du kan koordinera personalresurser inom sjukvården, arbeta med samhällsplanering och "smarta städer" eller matematiska analyser för att effektivisera varuflödet genom ett lager. Du läser matematik, logistik och transportsystem, projektledning och industriell ekonomi. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages