Eures Search

Search results

Search found 3616 items
 1. Affärsutvecklare digital handel

  Affärsutvecklare digital handel ...

  Provider NameKYH AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Dansare

  Kulturamas heltidsutbildning i dans är en utbildning för den som älskar dans. Hos oss får du leva och andas dans under ett helt år. Vi erbjuder gedigen dansträning i jazz, modern/nutida dans, balett, rytmik och hiphop (street), men du får också möjligheter att bekanta dig med flera av dansens olika uttryck via de projekt som binder samman utbildningen. Du lär dig behärska flera olika dansstilar och skaffar dig den unika bredd inom dansen som förbereder för vidare studier.I alla dansämnen undervisas utvecklande teknikträning, stil, koreografi, rytm/musik och tolkning/uttryck. Vidare ges utvecklande arbetsuppgifter i projekt som man arbetar med under handledning både individuellt och i grupp. Självstudier är en viktig del i en utbildning och ger möjlighet att reflektera, öva och förbereda/efterarbeta dagens undervisning.Till Kulturamas dansutbildningar söker sig unga blivande dansare från hela Sverige. För många är utbildningen startskottet på en fortsatt professionell karriär. För andra ett intresse som öppnar nya vägar och ger färdigheter de får nytta av i andra sammanhang. Gemensamt för alla är att man kommer att utvecklas, både individuellt och tillsammans.På Kulturama finns unika möjligheter till gränsöverskridande samarbeten eftersom skolan bedriver utbildning för exempelvis singer/songwriters, musiker, sångare och musikproducenter. Att arbeta tillsammans mot konserter och spelningar är att bygga nätverk för framtiden. Det kan leda till roliga gigg, men också ta dansen till nya kreativa uttryck. ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Interaktiv Ljuddesign

  Interaktiv Ljuddesign ...

  Provider NameForsbergs Skola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Content Manager

  Jobba som, Content manager, Community manager,Ansvarig sociala medier Marknadskommunikatör Utvecklare komplexa kampanjer Youtuberedaktör,Media Business Manager Strateg, Analytiker eller som Produktionsledare avancerad kommunikation Kurser som ingår i Content Manager är följande:Dynamisk medieproduktion, Lärande i Arbete 1, Ny marknadskommunikation, Avancerad medieproduktion, Kommunikationsstrategi och analysför nya digitala kanaler, Projektledning, Lärande i Arbete 2 och ExamensarbeteDet många lediga jobb som Content Manager du kommer hamna på digitala byråer men också på en marknads- och informationsavdelning. ...

  Provider NameSveriges Yrkeshögskola AB - Malmö Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Kravanalytiker IT

  Kravanalytiker IT ...

  Provider NameNewton Kompetensutveckling AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Musikalartist

  Musikal är en unik genre och ett helt eget yrke. Att arbeta som musikalartist ställer krav på dig att kunna gestalta och utveckla den roll du fått. Du måste behärska de tre ämnena sång, dans och teater. Yrket är på det sättet speciellt och utmanande.Du kommer, efter att ha fullgjort Kulturamas musikalutbildning i Stockholm, att ha gedigna kunskaper inom de tre konstnärliga ämnena och du kommer att veta hur man formar en roll i en uppsättning genom att kombinera de olika uttrycken. Du lär dig att få dessa uttrycksformer att tillsammans bli en helhet.Våra lärare har mycket lång pedagogisk erfarenhet och är välutbildade inom respektive konstnärlig inriktning. Dessutom är många lärare själva yrkesverksamma inom branschen. Under utbildningen arbetar lärarna ofta med hela klassen och individuellt med varje studerande (masterclass).Musikallinjen År 1 och 2 är heltidslinjer som tillsammans bildar en tvåårig utbildning. Varje år kan sökas separat. Det finns också en möjlighet till deltidsstudier som förberedelse till utbildningen.I år 2 ingår ett produktionsarbete med professionella förutsättningar som ger dig en bra bas och erfarenhet att samarbeta och fungera i ensemble. Du får stor möjlighet att praktisera och träna de teoretiska och praktiska kunskaper som utvecklar din egen teknik och uttryck.Musikalutbildningens målsättning är att ge dig en fullgod grund för att kunna söka dig ut i det professionella yrkeslivet till vidareutbildning vid de konstnärliga högskolorna. Många av våra tidigare elever är i dag yrkesverks ...

  Provider NameKulturama

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Byggprojektör BIM

  BIM-modellering handlar om att skapa virtuella prototyper i 3D, 4D och 5D. Som byggprojektör inom BIM kommer du att visualisera, granska och utvärdera byggprojektet redan på planeringsstadiet.Längd: 2 årPraktik: 24 veckor ...

  Provider NameNackademin AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Medicinsk sekreterare

  MEDICINSK SEKRETERAREUtbildningens målEfter denna utbildning kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare. Du kan bland annat sköta medicinsk dokumentation inom sjukvården på ett självständigt sätt, ge kvalificerad support till forskare och ingå i olika verksamheters teamarbete. Du får även förståelse för att bedöma och koda diagnoser. Du har förmågan att samarbeta såväl med olika yrkeskategorier inom vården som med patienter. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för yrkesrollen och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.Innehåll:Administration för vården. Anatomi, sjukdomslära och läkemedel. Arbetsspsykologi/organisation och arbetsliv. Diagnoskodning. Ekonomi för vården. Engelska för vården. Examensarbete. Forskningsstöd. Informationshantering. IT för vården. LIA - Lärande för arbete. Medicinsk dokumentation. Medicinsk terminologi. ...

  Provider NameCampus Varberg/Varbergs kommun

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare Distans

  Vill du bli en viktig medarbetare inom vården?Behovet av välutbildade medicinska sekreterare är stort i arbetslivet. Journaldokumentationen och vården står inför framtida förändringar. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom de förändringar som sker kommer den medicinska sekreteraren att bli en viktig person med hög kompetens i organisationen. Yrkesrollen innebär att utföra olika typer av administrativa uppgifter inom vården. Det kan till exempel innebära arbete inom IT, bokföring, journalskrivning och diagnoskodning.Utbildningen leder till en yrkeshögskolexamen inom yrket medicinsk sekreterare/vårdadministratör. De studerande utvecklas under utbildningens gång genom att kombinera teoretiska kunskaper med LIA (lärande i arbete). LIA-platserna ordnas från skolan i samarbete med landstinget. För att möta behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en kvalitetssäkrad utbildning. Arbetsgivarna som vi samarbetar med är mycket nöjda med och anställer våra studerande efter examen. Vårt mål är att driva en utbildning som lever upp till de av branschen ställda krav. ...

  Provider NameHuddinge kommun, Komvux

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Konstnärlig yrkesutbildning i Klassiskt/Realistiskt Måleri och Teckning

  Konstnärlig yrkesutbildning i Klassiskt/Realistiskt Måleri och Teckning ...

  Provider NameThe Florence Academy of Art AB (SVB)

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages