Eures Search

Search results

Search found 1 item
  1. Skogsbrukstekniker

    Vår utbildning syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Vidare ger utbildningen kunskap om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag eller fungera som arbetsledare/planerare/maskinförare. Näringen är i behov av kunniga medarbetare. ...

    Provider NameAlfta Skogstekniska Utbildning AB

    Category: Learning Opportunities Location: Sweden