Eures Search

Search results

Search found 770 items
 1. Fritidsledarutbildning på distans

  Utbildningen är på distans och är för dig som arbetar som fritidsledare och vill utvecklas i yrket, men saknar adekvat utbildning. ...

  Provider NameBirka folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer

  Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer ...

  Provider NameSätergläntan institutet för slöjd och hantverk

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Verktygstekniker

  Verktygstekniker ...

  Provider NameOlofströms kommun, Yrkeshögskolan Syd

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

  Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förtrogenhet i undersökande processer, entreprenörskap och konstnärligt gestaltande med inriktning mot och avstamp i metall- och smideskonstens material, tekniker och uttryck. Undersökande processer:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i friare konstnärliga projekt med fokus på det undersökande. I en undersökande process krävs en öppenhet för det som sker. Det krävs förmåga att kunna se möjligheter i misslyckanden samt förmåga att söka utanför det föregivet tagna. I undersökandet krävs också ett gediget intresse för andra kunskapsområden, idéer och praktiker och hur de tangerar och eventuellt kan korsbefrukta det egna arbetet. Entreprenörskap:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i uppdragsknutna projekt. Att arbeta med ett uppdrag kräver förmåga att känna in uppdragsgivarens intressen, göra platsstudier, samt beräkna tid och materialåtgång. Den studerande får genom uppdragsprojekt öva sin förmåga till kommunikation och samarbete samt sina kunskaper inom företagsekonomi. Den studerande övar också sin förmåga att visualisera en idé med hjälp av skiss- och rittekniker för att på bästa sätt kommunicera tankar kring form, färg, komposition och uttryck med uppdragsgivaren.Konstnärligt gestaltande:I utbildningen läggs stor vikt vid konstnärliga aspekter så som kommunikation, form och uttryck. Vikt läggs också vid undersökande av metall- och smideskonst ur ett framtida, samtida, historiskt och individuellt perspektiv vilket bidrar ti ...

  Provider NameSmedja Volund AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Volund Metal Art, en utbildning för metallformgivare och smeder

  Utbildningen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper och förtrogenhet i undersökande processer, entreprenörskap och konstnärligt gestaltande med inriktning mot och avstamp i metall- och smideskonstens material, tekniker och uttryck. Undersökande processer:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i friare konstnärliga projekt med fokus på det undersökande. I en undersökande process krävs en öppenhet för det som sker. Det krävs förmåga att kunna se möjligheter i misslyckanden samt förmåga att söka utanför det föregivet tagna. I undersökandet krävs också ett gediget intresse för andra kunskapsområden, idéer och praktiker och hur de tangerar och eventuellt kan korsbefrukta det egna arbetet. Entreprenörskap:Den studerande bereds möjlighet att arbeta i uppdragsknutna projekt. Att arbeta med ett uppdrag kräver förmåga att känna in uppdragsgivarens intressen, göra platsstudier, samt beräkna tid och materialåtgång. Den studerande får genom uppdragsprojekt öva sin förmåga till kommunikation och samarbete samt sina kunskaper inom företagsekonomi. Den studerande övar också sin förmåga att visualisera en idé med hjälp av skiss- och rittekniker för att på bästa sätt kommunicera tankar kring form, färg, komposition och uttryck med uppdragsgivaren.Konstnärligt gestaltande:I utbildningen läggs stor vikt vid konstnärliga aspekter så som kommunikation, form och uttryck. Vikt läggs också vid undersökande av metall- och smideskonst ur ett framtida, samtida, historiskt och individuellt perspektiv vilket bidrar ti ...

  Provider NameSmedja Volund AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Musikallinjen

  Musikallinjen ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Balettakademien Stockholm

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Specialistutbildad undersköterska inom demens

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med evidensbaserad vård och omsorg om demenssjuka personer. Du får lära dig att arbeta utifrån ett salutogent synsätt med fokus på en ökad livskvalitetEfter utbildningen kommer du att ha fördjupade kunskaper i:kognitiv svikt och demenssjukdomar, symtom, utredning, omsorg och behandling hur demens kan förebyggas samhällets styrning och ledning av vård och omsorg nationellt, regionalt och lokalt lagar, bestämmelser och riktlinjer inom vård och omsorg och specifikt gällande personer nedsatt beslutsförmåga miljöns betydelse för välbefinnande och hälsa tvång och begränsningsåtgärder nationella register aktuell forskning inom demens välfärdsteknologi etik och värdegrund genus och kultur anhörigstöd språk och kommunikation presentationsteknik vård i livets slutförbättringskunskap Kurser Introduktion till distansstudier 5 yhp Att leva med demens 60 yhp Demenssjukdomar 20 yhpExamensarbete 25 yhp Kommunikation och kunskapsspridning 25 yhp LIA – lärande i arbete 15 yhpOrganisation 15 yhp Vård i livets slut 15 yhpVälfärdsteknologi 20 yhpUpplägg och StudietaktUtbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.Utbildningen har ett distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall — både i kursmaterialet och från din ”vardag” i v ...

  Provider NameConsensum YH Sollentuna

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Flugfiskeguide

  En 37 veckor lång yrkesinriktad utbildning för dig som vill jobba med fisketurism, upplevelser och natur. ...

  Provider NameTornedalens folkhögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Integrationspedagog

  Integrationspedagog ...

  Provider NameHudiksvall kommun CUL

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer

  Slöjd-och hantverkstekniker,distans 50%, 2 terminer ...

  Provider NameSätergläntan institutet för slöjd och hantverk

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages