• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Znanost o živalih (Animal science)

Znanost o živalih (Animal science)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski program je namenjen poglabljanju in razširitvi znanja na področju zootehnike. Gre predvsem za znanja potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi v njenih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Zato je zasnovan interdisciplinarno ter multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka na področju zootehnike, ki mora biti usposobljen razumevanja splošnih naravoslovno in znanstveno-raziskovalno vidikov zootehnike kot tudi najzahtevnejših strokovnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - živinoreja, akreditiran pred 11. 6. 2004, ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če kandidati dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečje ocen na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika; prehod je mogoč za kandidate, ki so univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika zaključili in se vpišejo v 2. letnik ter morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki potekajo/so potekali v Sloveniji ali tujini - kandidati se vpišejo v 2. letnik; pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir zootehnike - magistrica inženirka zootehnike
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. zoot.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija