• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Znanost in inženirstvo materialov (Materials Science and Engineering)

Znanost in inženirstvo materialov (Materials Science and Engineering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant enovitega magistrskega študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem zaključen visokošolski strokovni program. Kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena oz. dosedanji študijski uspeh (60%).
MERILO ZA OMEJITEV: Znanstveno-raziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje iz prakse (40%).
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.
POGOJ ZA PREHOD: Študenti podiplomskih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fmf@fmf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fmf.uni-lj.si
Telefon: (+386) (01) 476 6500

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 012, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jadranska ulica 019, Ljubljana

Course location information:

Slovenija