• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zidar

Zidar

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
uporabo tehnične dokumentacije za opravljanje zidarskih del ter prenašanje dimenzij in višinskih kot iz načrta na objekt;
zidanje zidov različnih debelin z opeko, modularnimi bloki in kamnom z uporabo značilnih opečnih zvez;
zidanje stebrov, stopnic, dimnikov, lokov in vencev z različnimi materiali;
ročno in strojno izdelavo notranjih in zunanjih ometov;
postavljanje sodobnih in izdelavo enostavnih klasičnih opažev ter polaganje armature v opaže;
izdelavo in vgrajevanje betonskih mešanic v nosilne in nenosilne betonske ter armiranobetonske konstrukcije; 
vgrajevanje materialov za toplotno, zvočno, hidro in protipožarno izolacijo;
tlakovanje površin z opečnimi, betonskimi in kamnitimi elementi;
racionalno rabo materialov, delovnih sredstev, energije in čas;
upoštevanje načel varovanja zdravja, varstva pri delu in varovanja okolja;
izvajanje gradbenih del pri instalacijah in zidarskih del pri obnovah objektov.
V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info.sesgs@sckr.si
Spletni naslov: http://www.sckr.si/sesgs/
Telefon: (+386) 059 093 900

Course Locations

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 33
4000, Kranj

Course location information:

Slovenija