• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zgodovina (History)

Zgodovina (History)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri študija so Stari vek, Srednji vek, Novi vek, Novejša zgodovina (19. stoletje), Sodobna zgodovina (20. stoletje). Pri študijskih smereh Stari vek, Srednji vek in Novi vek je zaradi dela z viri in literaturo je priporočljivo znanje latinščine in nemščine. Pri študijski smeri Novejša zgodovina (19. stoletje) in Sodobna zgodovina (20. stoletje) je zaradi dela z viri in literaturo priporočljivo znanje angleščine, nemščine in srbščine ali hrvaščine. Cilj doktorskega študijskega programa tretje stopnje Zgodovina je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju zgodovinopisja, s hkratnim širokim humanističnim znanjem, ki daje podlago za razumevanje najtežjih zgodovinskih problemov oziroma teoretskih in metodoloških konceptov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS), Rimska zgodovina in slovenski prostor v antiki (10 ECTS), Grška zgodovina (10 ECTS) – obvezno.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v srednjem veku (10 ECTS) – obvezno; Evropska zgodovina srednjega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina srednjega veka (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS), Zgodovina slovenskega prostora v zgodnjem novem veku (10 ECTS) – obvezno; Evropska zgodovina zgodnjega novega veka (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina zgodnjega novega veka (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS), Slovenska zgodovina 19. stoletja 1790-1914 (10 ECTS) – obvezno; Zgodovina Balkana 19. Stoletje 1790-1914 (10 ECTS), Evropska zgodovina 19. Stoletja 1789-1914 (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina 19. stoletja 1776-1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Historiografski praktikum (10 ECTS), Slovenska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) - obvezno; Zgodovina Evrope po letu 1914 (10 ECTS), Zgodovina Balkana po letu 1914 (10 ECTS) ali Neevropska zgodovina po letu 1914 (10 ECTS) – študent izbere enega od navedenih predmetov glede na problematiko, s katero se ukvarja.
POGOJ ZA VPIS: Znanje latinščine in nemščine. Priporočljivo zaradi dela z viri in literaturo.
POGOJ ZA VPIS: Znanje angleščine, nemščine in srbščine ali hrvaščine. Priporočljivo zaradi dela z viri in literaturo.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (30 %). Del izbirnega izpita (40 %) se lahko nadomesti z izkazom strokovnega in znanstvenega dela. Oddelek za zgodovino bo takšne primere reševal individualno na sejah Oddelka, pri čemer mora kandidat ob prijavi priložiti izkaz o svoji celotni bibliografiji.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se mu lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev naslova magister znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, kjer se mu ob vpisu prizna 120 ECTS in se lahko vpiše neposredno v 2. ali v 3. letnik.
POGOJ ZA PREHOD: Končan štiriletni univerzitetni dodiplomski študij po nebolonjskih programih v obsegu 240 ECTS in nato končal specialistični študij, ter tako skupaj zbral 300 ECTS, ki se mu prizna 60 ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija