• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstveni turizem

Zdravstveni turizem

Course Information

Z visokošolskim študijskim programom pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence:
oblikovanje novih proizvodov zdraviliškega in medicinskega turizma,
ustvarjanje inovativne kombinacije zdravstvene preventive, rehabilitacije in pospeševanja zdravja in turizma. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (College of hospitality and tourism management Bled)

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani organizator poslovanja v zdravstvenem turizmu - diplomirana organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu
Other Qualification Awarded Term:

dipl. org. zdr. tur. (VS)

Awarding body:

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled