• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvene vede (The Master of Health science degree programme)

Zdravstvene vede (The Master of Health science degree programme)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Magistrski študijski program je v določeni meri nadgradnja visokošolskih strokovnih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, obenem pa ponuja širšo alternativo in s tem tudi možnosti študija drugim strokovnjakom s področja zdravstvenih in socialnih ved. Študijski program vsebuje tudi obvezno vključevanje študentov v raziskovalno delo tako, da bodo diplomanti usposobljeni za uporabo znanstveno-raziskovalnih tehnik na področju zdravstvenih ved in jih bodo znali uporabljati kot dopolnitev pri svojem strokovnem delu v kliničnem okolju, v širšem spektru problemov ter v novih ali spremenjenih okoliščinah. V prvem letniku študent posluša skupne predmete, v drugem letniku pa ima na voljo tri smeri: Javno zdravje, Zdravstvena nega, Fizioterapija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij zdravstvenih ved (zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, laboratorijska zobna protetika, ortotika in protetika, radiološka tehnologija, prehransko svetovanje - dietetika, živilstvo in prehrana, laboratorijska biomedicina, kineziologija).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved (zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, laboratorijska zobna protetika, ortotika in protetika, radiološka tehnologija, prehransko svetovanje - dietetika, živilstvo in prehrana, laboratorijska biomedicina, kineziologija).
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (družbene vede, humanistične vede, varnost, varstvo okolja itd.) in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
Pred vpisom v študijski program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega VŠZV Slovenj Gradec, ki jih določi komsija za študijske VŠZV Slovenj Gradec na podlagi individualne prošnje kandidata.
POGOJ ZA VPIS: Končan dodiplomski študijski program prve stopnje z drugih sorodnih strokovnih področij (socialno delo, psihologija, sociologija) in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.
Pred vpisom v študijski program mora kandidat opraviti diferencialne izpite v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS iz dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega VŠZV Slovenj Gradec, ki jih določi komsija za študijske VŠZV Slovenj Gradec na podlagi individualne prošnje kandidata.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosežena ocena pri diplomi (20%).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (80%).
POGOJ ZA PREHOD: Končan dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja zdravstvenih ved - program Zdravstvena vzgoja - v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA PREHOD: Končana specializacija iz zdravstvene nege (60 kreditnih točk po ECTS) po končanem dodiplomskem študijskem programu Zdravstvena nega za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, akreditiranem pred 11. 6. 2004 (180 kreditnih točk po ECTS) - v skupnem obsegu 240 kreditnih točk po ECTS.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat@fzsv.si
Spletni naslov: www.fzsv.si
Telefon: (+386) 02 620 96 47

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister zdravstvenih ved - magistrica zdravstvenih ved
Other Qualification Awarded Term:

mag. zdr. ved

Awarding body:

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija