• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega (Nursing Studies)

Zdravstvena nega (Nursing Studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent pridobi naslednje predmetno specifične kompetence: poznavanje in razumevanje stroke zdravstvene nege in zgodovine oziroma razvoja zdravstvene nege; sposobnost reševanja konkretnih problemov z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih znanstvenih metod; obvladanje teorije zdravstvene nege in prenos znanja v prakso in refleksije; razumevanje stroke in povezovanje z interdisciplinarnimi področji; razumevanje in uporaba metod kritičnega razmišljanja; pridobitev veščin in spretnosti izvajanja zdravstvene nege na specifičnih področjih; uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na določenem strokovnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fzv@um.si
Spletni naslov: http://www.fzv.um.si/
Telefon: (+386) 02 300 47 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani zdravstvenik (VS) - diplomirana medicinska sestra (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. zn. (VS), dipl. m. s. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Žitna ulica 015, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 003, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija