• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Zdravstvena nega (Medical Care)

Zdravstvena nega (Medical Care)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. Diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik bo usvojil/-a znanje ter razvil/-a veščine potrebne za kvalitetno in odgovorno izvajanje zdravstvene nege. Pridobil/-a bo znanje za izvajanje pedagoške dejavnosti pri promociji zdravja in preventivnem preprečevanju bolezni. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health sciences )
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fzv.nm@guest.arnes.si
Spletni naslov: htto://fzv.uni-nm.si
Telefon: (+386) 07/ 393 00 19

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani zdravstvenik (VS) - diplomirana medicinska sestra (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. zn. /dipl. m. s. (VS)

Awarding body:

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vodovodna cesta 100, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Na Loko 002, Novo mesto

Course location information:

Slovenija