• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Youth, Leisure Instruction, VQ

Youth, Leisure Instruction, VQ

Course Information

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan opinnoissa opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellisia ja elämyksellisiä ohjauskokonaisuuksia vaihtuviin ympäristöihin. Opiskelija perehtyy opinnoissaan mm.

  • ohjaajuuteen sekä yksilö- että ryhmäohjauksen näkökulmista
  • ryhmien toimintaan vaikuttaviin tekijöihin
  • yksilön kasvuun ja kehitykseen sekä kasvun tukemiseen
  • ohjaukseen eri toimintaympäristöissä
  • ohjaajan työhössä ja työelämässä tarvittaviin vuorovaikutustaitoihin
  • ohjauksen eri menetelmiin (kulttuuriohjaus, liikunnanohjaus, luonto-ja elämystoiminnan ohjaus, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden ohjaus, media- ja verkko-ohjaus sekä teknisten ja kädentaitojen ohjaus)
  • nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen
  • ikääntyvien ohjaukseen
  • hyvinvointipalvelujen tuottamiseen

Ohjaajan työtehtävissä tarvitset ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä ottaa taustaltaan erilaisten ohjattavien tarpeet huomioon ja suunnitella ja toteuttaa ohjattaville tarkoituksenmukaisia ohjauskokonaisuuksia.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti opintojen aikana. Opinnot sisältävät teoriaopintojen lisäksi runsaasti erilaisten ohjaustilanteiden suunnittelua ja harjoittelua sekä noin 35 opintoviikkoa työssäoppimista nuoriso-ja vapaa-ajan ohjaajan toimintaympäristöissä. 

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Start Date: 
14.08.17
Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Suomen nuoriso-opisto
Provider Contact Info: 

hallinto@sno.fi
040 357 7735
Paukkulantie 22, 50170, MIKKELI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Qualification awarded description:

Youth and Leisure Instructors who have completed the Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction work with people of different ages and from different cultural backgrounds. Youth work and youth education form the basis of the qualification, but it is also possible to focus on other age groups through vocational options. Youth and Leisure Instructors plan and organise voluntary and communal civic, cultural, physical education and other leisure activities and instruct people in these activities. They may work for organisations, local authorities, business enterprises or other corporations or as independent self-employed people.

Those who have completed the qualification know how to instruct and deal with people of different ages. They are able to help those under their instruction in difficult situations in their lives. They are also able to provide support in more extensive crisis situations. They know how to apply their own instructor identity to their work and to comply with the professional principles and values of youth and leisure work. They are able to work as members of working communities within the operating environments of youth and leisure work (state/municipal, private or third sector). They know how to work using their chosen instruction methods: cultural instruction, physical education, nature and recreational activities, youth information and counselling services, media and online instruction or technical and manual skills instruction.

Youth and Leisure Instructors who have completed the qualification are proactive, creative and independent but co-operative. They know how to apply instruction methods diversely. They possess activity instruction and inclusion skills and good expression and interaction skills. They are able to take the different social and cultural backgrounds of those under their instruction into account. They are fair, responsible and well-mannered. They are able to control their own emotions in instruction and other interactive situations.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Paukkulantie 22, 50170, MIKKELI