• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), monimuotototeutus

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), monimuotototeutus

Course Information

Ammattiopintojen keskeiset sisällöt

Yhteisöllisyyden ja yhteisöjen kehittäminen. Osaamista vahvistetaan luomalla pohja ydinkäsitteistölle, ilmiölle ja sen rakenteelle sekä reflektoinnin merkitykselle. Luodaan käsitteellinen pohja yhteisöjen kehittämisosaamiselle.

Palveluiden tuottaminen ja palveluprosessin kehittäminen. Keskitytään yhteiskunnallisen tilanteen ja rakenteen analysointiin ja siihen, miten se näyttäytyy toimialoilla. Vahvistetaan taitoja luoda edellytyksiä (toimivat rakenteet, palvelumuodot, hyvinvoivat yhteisöt) yhteisöjen ja työelämän kehittämiselle.

Työorganisaatioiden kehittäminen ja kehittämismenetelmät. Laajennetaan ja annetaan valmiuksia työelämän kehittämisen teoreettisen perustan syvenevälle osaamiselle, jolle menetelmälliset lähtökohdat nojaavat (valinnat): arviointi, strateginen osaaminen, tulevaisuuksien tutkimus ja ennakointi, kehittämisen prosessi ja menetelmät. Luo pohjan kehittäjäosaajan ydintaidoille.

Pedagoginen osaaminen. Vahvistetaan pedagogisen ajattelun, kouluttajataitojen ja pedagogisen ymmärtämisen prosessia yhteisöjen kehittämisessä ja vaikuttamisen työssä.

Viestintä ja vuorovaikutus. Tuotetaan sellaisia yhteisöjen kehittämisen valmiuksia, että opiskelija kykenee luomaan rakentavan viestintä- ja vuorovaikutusilmaston.

Kansainvälinen työ- ja toimintaympäristö. Nykytilanteeseen ja rakenteiden tietoperustaan perustuen vahvistetaan kykyä toimia kansainvälisissä ympäristöissä.

Tutkimusosaamisen opinnot ja opinnäytetyöopinnot antavat välineitä tutkivan ja kehittävän työotteen laajempaan hallintaan, työelämän kehittämiseen, oman tutkimuksellisen kehittämisosaamisen vahvistamiseen ja mahdollisuuden toimialan kehittämiseen laajemmin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Start Date: 
25.08.17
Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsingin TKI-keskus (Ilkka)
Provider Contact Info: 

hakijapalvelut@humak.fi
020 7621 391
020 7621 300
Ilkantie 4, 00400, HELSINKI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutuksen profiili on yhteisöjen kehittämiseen tähtäävän osaamisen syveneminen ja vahvistuminen.

Koulutuksen erityisosaamisalueita ovat

  • yhteisöllisten prosessien kehittäminen ja johtaminen
  • tutkivaan ja kehittävään työotteeseen pohjautuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • persoonallinen pedagoginen osaaminen

Koulutus tuottaa osaamista kehittää, johtaa, valmentaa ja innostaa erilaisia työyhteisöjä, yhteisöjä ja yhteisöllisiä prosesseja muutostilanteissa. Opiskelijat saavat valmiuksia käyttää ja soveltaa menetelmiä, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ilkantie 4, 00400, HELSINKI