• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Course Information

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattilana ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta.

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op)

 • nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet
 • nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa
 • nuorisopoliittinen ohjelmatyö

Nuorisotyö kehittämisen kenttänä -opintokokonaisuus (15 op)

 • pedagoginen osaaminen ja kehittäminen
 • kehittämisen menetelmät järjestö ja nuorisotyössä
 • pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä

Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja ja opintokokonaisuuksia:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • ammattialojen ajankohtaisista teemoista
 • Venäjäopinnoista ja
 • viestintätaidoista

Opinnot läpäisee 30 op:een laajuinen alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Opintojen toteutus

Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opiskelua sekä eri tavoin suoritettavaa itsenäistä opiskelua. Koulutus on mitoitettu kestämään kaksi lukuvuotta, mutta koulutukseen kuuluvat opintojaksot on mahdollista suorittaa kolmen lukukauden aikana.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

noin 2 vuotta

Credits: 

90 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
Provider Contact Info: 

Paraatikenttä 7, FI-45100 Kouvola, Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus
hakijapalvelut@xamk.fi
admissions@xamk.fi
+358 153 556 371
+358 40 585 6610
Patteristonkatu 3, FI-50100 Mikkeli
0153 556 371
040 585 6610
Paraatikenttä 7, 45100, KOUVOLA
Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) järjestö- ja nuorisotyön koulutus on suunnattu järjestö- ja nuorisotyön tehtävissä toimiville ammattilaisille. Koulutuksen avulla laajennat ja syvennät osaamistasi:

 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä
 • esimiestyössä
 • järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemuksessa
 • alan tulevaisuuden ennakoinnissa

Koulutuksesta valmistut nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi, joka kykenee sekä kehittämään omaa työtänsä että uudistamaan ja johtamaan nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lue lisää Mamkin Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnosta.

Ylempi AMK-tutkinto toteutetaan Master Schoolissa

Master School on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteinen ylemmän tutkinnon koulutuskonsepti. Master Schoolissa opiskelet oman ammattialan ydinosaamista ja täydennät osaamistasi laajalta valinnaisten opintojen tarjottimelta. Näin kouluttaudut oman alasi vahvemmaksi osaajaksi, hankit monialaisen ammatillisen yhteistyöverkoston ja saat tukea urapolkusi rakentamiseen.

Lue lisää Master Schoolista.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Patteristonkatu 3, 50100, MIKKELI