• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Windows Server grundkurs - distans

Windows Server grundkurs - distans

Course Information

WINDOWS SERVER GRUNDKURS - en distanskurs för dig som vill ha grundkunskaper och färdigheter för att hantera Windows Server 2016

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:

Provider Information

Provider Name: 
Valla folkhögskola
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

Valla folkhögskola, SE 583 29 Linköping, exp@valla.fhsk.se, http://www.valla.fhsk.se/

Course Locations

Reference Data

Course address:

Studievägen 22SE 583 29 Linköping