• EQF Home Page Icon

Qualification: Web developer

Web developer

Qualification Information

Žiniatinklio programuotojo kvalifikacija reikalinga norint projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius IT įmonėse. Asmuo įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius.
- mokėti programuoti PHP ir JAVA kalbomis.
- analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones.
- eksploatuoti kompiuterinę techninę įrangą.
- parinkti, naudotis ir išmanyti taikomąsias programas.
- žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam žiniatinklio programuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal žiniatinklio aplikacijų programuotojo mokymo programą.
Žiniatinklio programuotojo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Klaipeda Service and Business School - Siauliai Vocational Education and Training Centre - Vilnius Technology and Buisiness Vocational Training Centre - Alytus Vocational Education Centre - Elekrenai Public Center of Vosational Training - Visaginas Technology and Business Vocational Education and Training Centre - KAUNAS INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL - Plunge Vocational School of Technology and Business - "Ingenium Balticum" - Vilnius Vocational School of Railway and Business Services - Siauliai Labour Market Training Centre, Public Institution

NQF Level: 
4