• EQF Home Page Icon

Qualification: Warehouse worker

Warehouse worker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (N110301 Id18111-c)
- Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Leest locatiecodes
- Leest codes en symbolen

● Pickt volgens de instructies van de ordervoorbereiding en stelt de pakketten, partijen, ... samen (N110301 Id6584-c)
- Gebruikt leestoestellen voor codes (scanner, flasher, ...)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Leest locatiecodes
- Leest codes en symbolen

● Brengt pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone (N110301 Id24056-c)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Leest locatiecodes
- Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)
- Pakt inkomende goederen uit en pakt uitgaande goederen in
- Stapelt de goederen om ze verzendklaar te maken

● Vult opvolgdocumenten van orders in en maakt een lijst van de beschadigde producten en van defect materiaal op (N110301 Id17301-c)
- Leest gegevens en registreert ze
- Registreert de ontvangen goederen
- Basisvaardigheden ICT
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten

● Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,…) en ruimt op (N110301 Id16281-c)
- Houdt de werkplek schoon
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Gaat de netheid van materieel na

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Kennis van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van goederen
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van veiligheidsregels en van stapelmethodes
● Kennis van voorschriften en procedures voor de voorbereiding van bestellingen
● Kennis van stapelmethodes
● Kennis van de niet-gemotoriseerde machines
● Kennis van de leestoestellen voor codes
● Kennis van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen toepassen van de regels en de procedures om de werkplek schoon te houden door o.a. het sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen toepassen van de voorschriften en procedures voor de ontvangst en controle van de goederen en voor de voorbereiding van bestellingen
● Het kunnen naleven van veiligheidsregels
● Het kunnen lezen en interpreteren van locatiecodes
● Het kunnen lezen van gegevens en ze registreren
● Het kunnen uitwisselen van informatie met interne en externe diensten

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen in- en uitpakken van inkomende en uitgaande goederen, deze stapelen volgens stapelmethodes en hierbij ergonomische hef- en tiltechnieken toepassen op basis van een inschatting van de last (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)

Motorische vaardigheden

● Het gebruiken van niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
● Het gebruiken van ergonomische hulpmiddelen zoals schaartafels, inpakmachines, die gemotoriseerd zijn
● Het in- en uitpakken van inkomende en uitgaande goederen
● Het stapelen van goederen om ze verzendklaar te maken

Omgevingscontext

● Het respecteren van tijdsschema’s
● Het omgaan met wisselende materialen die een andere behandeling vragen

Handelingscontext

● Het voorzichtig behandelen van alle producten
● Het met de nodige voorzichtigheid werken met niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling

Autonomie

Is zelfstandig in
● de uitvoering van een afgebakend takenpakket (het ordelijk en net houden van de werkruimte , het controleren van leveringen, het picken, het samenstellen en wegbrengen van pakketten, partijen, …, het opmaken van lijsten)

Is gebonden aan
● de vooropgestelde procedures
● instructies van de ordervoorbereiding
● standaardformulieren voor het oplijsten van beschadigde producten en van defect materiaal
● milieuvoorschriften
● registratie- en controleprocedures
● de opdracht en supervisie

Verantwoordelijkheid

● Een ordelijke en nette eigen werkplek
● Ingevulde opvolgdocumenten van orders en een ingevulde lijst van beschadigde producten en van defect materiaal
● Het brengen van pakketten naar de verzend-, opslag- of productiezone
● Het picken volgens de instructies van de ordervoorbereidingen en samengestelde pakketten, partijen
● Een nauwkeurige afname en afhandeling van bestellingen
● Het voorkomen van problemen met de veiligheid en de milieuvoorschriften
● Goed geregistreerde en gestapelde goederen
● In- en uitgepakte goederen

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2