• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vizualne umetnosti (Visual Arts)

Vizualne umetnosti (Visual Arts)

Course Information

Študijska smer Likovna umetnost:
Interdisciplinarni 3-4 letni dodiplomski študij likovne umetnosti omogoča fleksibilen pristop in je prilagojen hitrim spremembam kulturnega in socialnega okolja, današnjega postindustrijskega časa, ter ne pristaja na razslojevanje znotraj osnovnih likovnih praks. Vzpodbuja raziskovanje in črpanje možnih pristopov v vseh uporabnih vizualnih disciplinah, kot so: slikarstvo, kiparstvo, inštalacija, foto media, računalniško upodabljanje, film, video, performans. Študentje na širokem polju likovnih praks sami izbirajo medij ali način, ki omogoča realizacijo njihovih idej in kreativnih ciljev. Cilj študija je razvijati potenciale slušateljev skozi praktično delo in raziskavo medijskih form in praks. Namenjen je vsem tistim, ki si želijo delovati na širšem likovnem področju – od slikarstva, kiparstva, inštalacije, performansa, do filma videa in novih medijev. Študij združuje uporabo novih teorij in tehnologij z že uveljavljenimi praksami, kot so objektivno risanje, slikanje, modeliranje, fotografija, film in video, instalacija, performans, računalniško upodabljanje. Letnik obsega 1200 koordiniranih ur študija, od tega približno 70 % praktičnega dela. Možen je tudi študij ob delu.

Študijska smer Konceptualizacija prostora:
Konceptualizacija prostora je 3-4 letni dodiplomski študij, ki temelji na vizualnih praksah, združuje pa prvine likovne umetnosti, arhitekture, fotografije, filma, videa in gledališča. Skozi študij spodbujamo študente, da prevzemajo popoln nadzor nad vsemi vizualnimi in drugimi zaznavnimi vidiki produkcije z možnostjo izpeljave le-teh v različne realizacijske oblike in vsebine. Študij združuje uporabo novih teorij in tehnologij z že uveljavljenimi praksami, kot so objektivna prostorska obravnava s povdarkom na času/trajanju, prenosom idej v vizualne medije (film, video, gledališče), izdelava 3d modelov – maket, izdelava ’story boardov’. Namenjen je vsem tistim, ki želijo pridobiti znanja iz uporabe prostora in dogodka v njem: na področju filmske/video režije, scenografije, gledališke scenografije in režije, TV scenografije, lutkovne režije in scenografije, animacije, filma, videa in performansa. Letnik obsega 1200 koordiniranih ur študija, od tega približno 70 % praktičnega dela. Možen je tudi študij ob delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Akademija za vizualne umetnosti - AVA (Academy of Visual Arts - AVA)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ava.si
Spletni naslov: www.ava.si
Telefon: (+386) 00386 1 425 5006

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani vizualni umetnik (VS) - diplomirana vizualna umetnica (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl.vizual.um. (VS)

Awarding body:

Akademija za vizualne umetnosti - AVA

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Trubarjeva cesta 005, Ljubljana

Course location information:

Slovenija