• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

Course Information

Suuntautumisvaihtoehdossa organisaatioiden viestintä tarkastellaan viestinnän roolia organisaatioissa sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutosviestinnän, kriisiviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista, joita yhdistetään kielen- ja diskurssintutkimuksellisiin lähestymistapoihin. Tutustu opinto-oppaaseen http://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/040_vima_org.pdf

Suuntautumisvaihtoehto digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään liittyviin ja journalistista osaamista painottaviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, blogit ja digitaaliset pelit. Katso opinto-opashttp://www.uva.fi/fi/for/student/materials/handbooks/languages_and_communication/handbook2014/041_vima_dig.pdf

Ohjelmassa sovelletaan erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä sekä lähi- että verkko-opiskelussa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Vaasa, Faculty of Philosophy
Provider Contact Info: 

University of Vaasa, Faculty of Philosophy
hakijapalvelut@uva.fi
information@uva.fi
029 449 8175 - 029 449 8149
PL 700, 65101, VAASA
Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA
P.B. 700, 65101, VASA
University of Vaasa
Yliopistonranta 10
FI-65200 Vaasa
Finland
University of Vaasa
P.O.Box 700
FI-65101 Vaasa
Finland
+35829 449 8175 - +35829 449 8149

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) on tarkoitettu sinulle, joka haluat monitieteisen kuvan viestinnästä. Ohjelmassa viestintää tarkastellaan kielentutkimuksen, mediatutkimuksen, digitaalisen viestinnän sekä organisaatioiden viestinnän näkökulmasta. Tavoitteena on laaja-alainen asiantuntijuus.

Voit suuntautua joko

  • organisaatioiden viestintään tai
  • digitaalisen mediaan.

Lisätietoa saat maisteriohjelman verkkosivuilta.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulle syntyy

  • viestintätieteiden eri lähestymistapojen muodostaman kokonaisuuden hyvä tuntemus;
  • valmiudet viestintätieteellisen tutkimuksen tuottaman tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
  • valmiudet toimia työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä;
  • valmiudet tieteellisen jatkokoulutukseen;
  • valmius viestiä hyvin ja asiakaslähtöisesti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti sekä asiantuntijoille että laajalle yleisölle;
  • valmius oman alan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsiksi, englanniksi ja niiden lisäksi vielä yhdellä vieraalla kielellä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonranta 10, 65200, VAASA
Universitetsstranden 10, 65200, VASA