• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides zinātne - Bak. studijas

Vides zinātne - Bak. studijas

Course Information

Studiju laikā Tu apgūsi:

bioloģijas pamatus, ģeoloģiju, ekoloģiju, vides ķīmiju un klimatoloģiju, fiziskās ģeogrāfijas pamatus, augsnes zinātni, kartogrāfiju, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un darbu ar satelītnavigācijas iekārtām jeb GPS, vides politiku un pārvaldi, vides tiesības un likumdošanu u.c.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

turpināt izglītību DU maģistra studiju programmās:
- „Vides plānošana”,
- „Bioloģija”,
- „Izglītība”, iegūstot kvalifikāciju ”Bioloģijas un ķīmijas skolotājs” vai „Ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājs”,
- „Darba aizsardzība”,
- „Sabiedrības un iestāžu vadība”,
- vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs strādāt:
- vides aizsardzībā (Dabas aizsardzības pārvaldē, Valsts Vides dienestā u. c.),
- Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā,
- dažāda līmeņa pašvaldībās un struktūrvienībās – plānošanas nodaļā, reģionālās attīstības nodaļās,
- vides konsultāciju birojos u.c.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens latviešu valodā; pirmajā svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543. Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto eksāmenu bioloģijā, ķīmijā un par eksāmenu atestātā ģeogrāfijā.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1100 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 186

Provider Information

Provider Name: 
Daugavpils Universitāte
Provider Contact Info: 

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
65422180, 65422922
du@du.lv
www.du.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabaszinātņu bakalaurs vides zinātnē