• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes - Mag. studijas

Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes - Mag. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis:

sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas.

Specializācijas virzieni:

- vides inženierzinātnes,
- hidrotehnika un ūdenssaimniecība,
- zemes ierīcība,
- ģeodēzija.

Karjeras iespējas

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vides zinātnē, ūdenssaimniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā un citās inženierzinātnēs, ainavu arhitektūrā, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs un dabaszinātnēs. Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmās „Vide un ūdenssaimniecība” un „Zemes ierīcība”, konkursā saņem 2 papildus balles.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1200 EUR semestrī (2019./20.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu maģistrs