• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veterinary Sanitation of Products of Animal Origin

Veterinary Sanitation of Products of Animal Origin

Course Information

1. Programos tikslai:
Paruošti veterinarinės sanitarijos gydytojus, kurie užtikrintų veiksmingą higienos, sanitarijos ir veterinarijos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems.
Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas.

4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos.
Studijų kalba - lietuvių.

5. Studijų turinys
Asmenys, studijuojantys pagal veterinarinės medicinos programą, įgyja plataus profilio veterinarijos gydytojo kvalifikaciją. Veterinarijos struktūroje vis dažniau atsiranda poreikis specialistų, turinčių siauresnę veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, tame tarpe ir veterinarijos gydytojų -gyvūninių produktų veterinarinės sanitarijos specialistų. Didėjantis visuomenės susirūpinimas saugiu maistu, o taip pat sveikata bei sveika mityba skatina maistą gaminančias įmones daugiau dėmesio skirti maisto saugos ir sanitarijos klausimams. Dioksinas vištienoje, hormonai jautienoje, karvių pasiutligė, snukio ir nagų liga - vienas po kito pastaraisiais metais sekę skandalai labai padidino maisto saugos ir kokybės svarbą Europos ir Lietuvos vartotojams. Šiems skandalams nėra sienų, todėl išaugo visuomenės spaudimas imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias panašiems įvykiams. Tai rodo, kokia svarbi ir jautri yra maisto gamybos sritis, prasidedanti nuo lauko ir augalų, tvarto bei gyvuliu auginimo ir pasibaigianti paruošto produkto vartojimu. Tam, kad vartotojams tiekiamas maistas tikrai būtų saugus ir gamintojai būtų ramūs dėl savo produkcijos atitikimo maisto saugos reikalavimas, reikia ruošti veterinarijos gydytojus - gyvūninių produktų veterinarinės sanitarijos specialistus.
Teoriškai ir praktiškai rezidentūros studijų metais didžiausiais dėmesys bus skiriamas zoonozių (bendrų žmonėms ir gyvūnams ligų) identifikavimui; įvairių gyvūnų priešskerdiminės ir poskerdiminės ekspertizės metodikų tobulinimui; maisto saugos ir higienos įvertinimui ir kontrolei remiantis atliktų tyrimų - mikrobiologinių ir biocheminių - rezultatais; maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijoms ir jų įtakai maisto saugai; maisto pramonės įtakai aplinkos užterštumui; Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatymams, ISO, RVASVT ir kitoms maisto saugos ir kokybės užtikrinimo sistemoms; maisto chemijai ir žmonių mitybai sąlygojančiai žmonių sveikatingumą; toksikologijai ir kt.
Baigę rezidentūros studijas absolventai sugebės tinkamai įvertinti gyvūninių maisto žaliavų ir produktų struktūrą, cheminę sudėtį, mikrobiologinius ir biocheminius parametrus, rizikos veiksnius žmonių sveikatai; tinkamai paimti mėginius ir atlikti oficialius maisto žaliavų ir produktų juslinius ir laboratorinius tyrimus; analizuoti ir įvertinti gyvūninių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą bei galimą poveikį sveikatai; identifikuoti bendras žmonių ir gyvūnų ligas, plintančias per maisto žaliavas, maistą bei gamybos atliekas; nagrinėti vartotojų poreikius ir socialinius ekonominius maisto vartojimo pokyčius; nustatyti geriamo ir maisto įmonėse naudojamo vandens kokybę, tiekimo įrenginių būklę; taikyti ISO standartų, RVASVT ir kitų kokybės kontrolės sistemų reikalavimus žaliavų ir maisto gamybos įmonėse, prekyboje, visuomeniniame maitinime; taikyti įgytas teorijos ir praktikos žinias, dirbti prisilaikant profesinės etikos reikalavimų, kooperuotis darbui su įvairių kitų sričių specialistais, naudotis profesine ir moksline literatūra.

6. Praktikos apibūdinimas.
Didžiąją rezidentūros programos dalį užima praktiniai užsiėmimai. Rezidentas dirba maisto tyrimo laboratorijose, atlieka maisto produktų biocheminius ir mikrobiologinius tyrimus, savarankiškai atlieka priešskerdiminę ir poskerdiminę ekspertizę, diagnozuoja bendras žmonėms ir gyvūnams ligas,mokosi taikyti prevencines priemones. Taip pat dirba maisto gamybos įmonėse, atlieka maisto žaliavų ir produktų ekspertizę; stažuojasi pašarų gamybos ir kokybės kontrolės objektuose užtikrindami nekenksmingos žmonių bei gyvūnų sveikatai produkcijos gamybą.

7. Studijų pabaiga.
Rezidentūra baigiama baigiamojo darbo gynimu.

Anotaciją parengė e.doc.p., dr. M. Malakauskas, doc. dr. G. Januškevičienė, e.doc.p., dr. L. Šernienė, e.doc.p., dr. A. Stimbirys.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Master of Veterinary Medicine

Credits: 

120

Provider Information

Provider Name: 
Lithuanian University of Health Sciences
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Doctor of veterinary medicine for sanitation
Awarding body:

Lithuanian University of Health Sciences

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Course Locations

Reference Data

Course address:

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas