• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veterinary Pathology

Veterinary Pathology

Course Information

1.Programos tikslai:
Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių patologinius pakitimus, infekcines ir neinfekcines ligas bei sindromus taikant šiuolaikiškus patologinius morfologinius metodus.

2.Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
Priėmimas į šią programą vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas.

4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos:
Studijų kalba - lietuvių.

5. Studijų turinys
Patologinis morfologinis tyrimas padeda išsiaiškinti įvairių patologinių pokyčių atsiradimo, vystymosi mechanizmus ir nustatyti ligos diagnozę. Lavono skrodimas ir patologoanatominis tyrimas yra ne tik pradinis, bet ir pagrindinis tyrimo metodas, įgalinantis numatyti kitus papildomus tyrimus. Būsimieji patologoanatomai skatinami atnaujinti žinias apie pagrindinius morfologinio tyrimo metodus: autopsiją, biopsijos atlikimo techniką imant medžiagą iš įvairių audinių ir organų, histologinę ir citologinę techniką, o taip pat įsisavinti ir naudoti naujesnius ir tikslesnius metodus: histocheminius, imunohistochemininius, elektroninės mikroskopijos bei molekulinius. Didelis dėmesys skiriamas molekulinei patologijai, molekulinės genetikos mechanizmams, signalo perdavimo, audinių pažeidimo ir ląstelės žūties mechanizmams. Teoriškai ir praktiškai rezidentūros studijų metais didžiausiais dėmesys skiriamas zoonozių (bendrų ligų žmonėms ir gyvūnams) etiologijai, patogenezei, patologinių morfologinių pakitimų ir jų diagnozavimo būdams nustatyti. Žemės ūkio gyvulių bakterinių ligų, mikoplazmų sukeltų ligų, virusinių ligų, mikozių ir mikotoksikozių bei parazitinių ligų patomorfologinis diagnozavimas. Paukščių, kailinių žvėrelių, kompanijos gyvūnų, laukinių ir egzotinių gyvūnų užkrečiamų ir neužkrečiamų ligų paplitimas, patologiniai morfologiniai pakitimai ir jų diagnozavimo būdai. Šiuo metu aktualios lieka spongiforminės encefalopatijos. Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE), avių bei ožkų skrepi ligų bei kitų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų epidemiologija, diagnozavimo būdai. Morfologiniai užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų diagnozavimo būdai. Histopatologinis tyrimas USE atžvilgiu. Mikroskopinių pakitimų diferencinis diagnozavimas. Artefaktų pažinimas. USE stebėsena, rizikos veiksnių analizė ir kontrolė. Specifinių pavojingų medžiagų tvarkymas. Daugėjant navikinių susirgimų, ypač naminiams gyvūnėliams, rezidentai gilina žinias onkologijoje. Gerybinių ir piktybinių navikų paplitimas. Navikų mikrostruktūra. Ikinavikiniai pakitimai. Navikų morfologinio tyrimo metodai: biopsija, skubioji biopsija, histologiniai, histocheminiai, citologiniai tyrimo metodai. In situ hibridizacijos, fluorescuojančios in situ hibridizacijos, polimerazės grandininės reakcijos metodai. Navikų išplitimo stadijos nustatymas. Piktybinio naviko laipsnio nustatymas pagal TNM klasifikaciją. Mezenchimos, epitelinio audinio, mišrių navikų nustatymas ir diferencijavimas gyvūno lavono skrodimo metu ir taikant mikroskopinius tyrimus. Navikų sukeltų komplikacijų nagrinėjimas. diagnozavimo būdai.
Cheminių veiksnių sukeliama patologija: apsinuodijimų metalais ir jų junginiais, metaloidais ir jų junginiais patomorfologinė diagnostika. Apsinuodijimas rūgštimis ir šarmais, organiniais junginiais: necikliniais ir cikliniais aromatiniais organiniais junginiais. Įvairių gyvūnų rūšių mikotoksikozių priežastys, patologiniai morfologiniai pakitimai ir morfologinis diagnozavimas. Fizikinių veiksnių sukeliamos ligos ir sindromai.
Teismo veterinarinės ekspertizės ypatumai. Gyvūnų gaišenų teismo veterinarinis tyrimas. Gyvų gyvūnų ekspertizė. Patologinio morfologinio tyrimo ir kitų veterinarinių dokumentų ekspertizė. Daiktinių įrodymų ekspertizė. Teismo veterinarinių tyrimų dokumentacija. Bazėje atliktų teismo veterinarinių tyrimų nagrinėjimas. Medžiagos, pateiktos teismo veterinarijos tyrimams, atlikimas, dokumentacijos pildymas. Jatrogeninė patologija, jos priežastys ir pasekmės, patomorfologinė diagnostika. Pažeidimų vertinimas. Profesinės klaidos, neatsargūs veiksmai ir profesiniai nusikaltimai. Tikėtina, kad baigusieji rezidentūrą sugebės savarankiškai dirbti patologoanatomo darbą.

6. Praktikos apibūdinimas.
Didžiąją rezidentūros programos dalį užima praktiniai užsiėmimai. Rezidentai, dirba patologijos skyriuose, laboratorijose, atlieka gyvūnų lavonų autopsijas, mikroskopinius ir kitus tyrimus vadovaujant darbuotojui specialistui. Dalyvauja infekcinių arba neinfekcinių ligų atvejų aptarimuose, ruošia pranešimus apie praktines įvairių ligų diagnostikos problemas. Pasibaigus rezidentūrai dirba patologijos centruose, laboratorijose ar VMVT skyriuose.
7. Studijų pabaiga.
Rezidentūra baigiama baigiamojo darbo gynimu.
Anotaciją parengė doc. dr. Albina Aniulienė, dr. Alius Pockevičius

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Master of Veterinary Medicine

Credits: 

120

Provider Information

Provider Name: 
Lithuanian University of Health Sciences
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Pathologist of veterinary medicine
Awarding body:

Lithuanian University of Health Sciences

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Course Locations

Reference Data

Course address:

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas