• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veterinary Microbiology

Veterinary Microbiology

Course Information

1.Programos tikslai:

Įsisavinti įvairių gyvūnų rūšių bakterinių/grybinių ligų sukėlėjų išskyrimą, identifikavimą taikant šiuolaikiškus metodus.

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
Į šią programą priimami baigę veterinarinės medicinos vientisąsias studijas ir įgiję veterinarijos gydytojo kvalifikaciją ar teisės aktų nustatyta tvarka jai prilygintą kvalifikaciją.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
Priėmimas į šią programą bus vykdomas atsižvelgiant į valstybės poreikius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) rekomendacijas.

4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos: Studijų kalba - lietuvių.

5. Studijų turinys
Mikrobiologinis tyrimas padeda išaiškinti bakterinių/grybinių ligų sukėlėjus ir nustatyti ligos diagnozę. Infekcinių ligų diagnostika priklauso ne tik nuo taisyklingo patologinės/klinikinės medžiagos paėmimo, jos pervežimo, bet ir nuo mikrobiologijos laboratorijos personalo kvalifikacijos. Klinikinės/patologinės tiriamosios medžiagos tyrimas dažniausiai pradedamas bakterioskopiniu tyrimu. Atliekant mikroskopinį tyrimą sukėlėjų tapatumas nenustatomas. Šiuo tyrimu galima spręsti apie sukėlėjo biologines savybes ir parinkti tolesnę tyrimo eigą.
Teroriškai ir praktiškai rezidentūros studijų metais didžiausias dėmesys skiriamas žemės ūkio gyvulių bakterinių, mikoplazmų sukeltų ligų, mikozių diagnozavimui, sukėlėjo išskyrimui ir identifikavimui ( ypač kreipiamas dėmesys į bendras ligas žmonės ir gyvūnams).
Bakterinės/grybinės ligos. Mikrobiologiniai tyrimai atliekami ieškant ir nustatant tikruosius ligos sukėlėjus, o ne visą tam tikros organizmo vietos mikroflorą. Mikroskopinis tyrimas - mikroorganizmų kiekis regos lauke, mikroorganizmų morfologija, dažymosi ypatybės, judrumas, tiriant mikroskopu nedažytus preparatus. Bakteriologinis tyrimo metodas. Maitinamosios terpės, elektyvios/selektyvios, diferencinės diagnostinės, grynųjų kultūrų išskyrimas, bakterijų rūšių identifikavimas - morfologinių, kultūrinių, fermentinių (tiriamojoje medžiagoje), antigeninių, savybių tyrimas, patogeniškumo, virulentiškumo, jautrumo antimikrobinėms medžiagoms nustatymas.
Kadangi mikroorganizmų kultivavimui, identifikavimui gaminami nauji produktai, mikrobiologai skatinami atnaujinti žinias apie bakteriologiniams tyrimams naudojamas maitinamąsias terpes, išauginimą grynosios sukėlėjo kultūros. Išauginus gryną sukėlėjo kultūrą tiksliai turi būti nustatomos biologinės savybės, kurios svarbios identifikuojant išskirtą sukėlėją. Didelis dėmesys skiriamas molekulinės biologijos metodų pritaikymui. Nukleorūgščių hibridizacija atliekama norint nustatyti tiriamojoje medžiagoje esančias ligų sukėlėjų DNR ar RNR. Šis tyrimas ypač yra vertingas identifikuojant sukėlėjus, kurie neauga ar sunkiai auga mitybinėse terpėse. Nukleorūgščių technologija vis tobulėja identifikuojant bakterinių/grybinių ligų sukėlėjus iš klinikinės/patologinės medžiagos. Klinicistas, nežinodamas mikrobiologinių tyrimų technikos, jos ypatybių, turi įtarti etiologinį infekcijos sukėlėją, parinkti reikiamus tyrimo testus ir klinikinę/patologinę medžiagą. Mikrobiologijos laboratorijoje atliekami tyrimai, kuriais nustatomas ligos sukėlėjas ir jo antibiograma. Tikėtina, kad baigusieji rezidentūrą sugebės savarankiškai dirbti mikrobiologo darbą.
6. Praktikos apibūdinimas.
Didžiąją rezidentūros programos dalį užima praktiniai užsiėmimai. Rezidentai, dirba mikrobiologijos skyriuose, laboratorijose, atlieka patologinės, klinikinės medžiagos paėmimą, mikrobiologinius ir kitus tyrimus vadovaujant darbuotojui specialistui. Dalyvauja tyrimų rezultatų aptarimuose, ruošia pranešimus apie įvairių infekcinių ligų sukėlėjų išskyrimą, identifikavimą.
7. Studijų pabaiga Rezidentūra baigiama baigiamojo darbo gynimu.

Anotaciją parengė prof. dr. Jūratė Šiugždaitė

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Master of Veterinary Medicine

Credits: 

120

Provider Information

Provider Name: 
Lithuanian University of Health Sciences
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Microbiologist of veterinary medicine
Awarding body:

Lithuanian University of Health Sciences

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Course Locations

Reference Data

Course address:

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas