• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veterinarstvo (Veterinary medicine)

Veterinarstvo (Veterinary medicine)

Course Information

Študij traja 6 let in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Cilj programa je pridobitev medicinsko-veterinarskih znanj, potrebnih za samostojno reševanje strokovnih vprašanj pri preprečevanju pojavljanja, širjenja in izkoreninjenju živalskih kužnih bolezni, preprečevanju prenosa kužnih bolezni, nevarnih za živali in ljudi, v veterinarskem javnem zdravstvu, pri pridobivanju in predelavi neoporečne, zdrave hrane, predvsem živalskega izvora, zdravljenju ekonomskih in ljubiteljskih vrst živali, skrbi za dobro počutje živali ter varstvu okolja z veterinarsko-medicinskega stališča. Najpoglavitnejše predmetnospecifične kompetence so: primerno poznavanje zgradbe in delovanja organizma zdravih in bolnih živali, obvladovanje sodobnih laboratorijskih in kliničnih diagnostičnih metod veterinarske medicine, obvladovanje sodobnih pristopov zdravljenja pri ekonomskih in ljubiteljskih vrstah živali, poznavanje zakonov in predpisov, povezanih z veterinarstvom, poznavanje ukrepov in postopkov za preprečevanje širjenja živalskih kužnih bolezni in njihovo izvajanje, poznavanje higiene in tehnologije za proizvodnjo, izdelavo in dajanje živalskih proizvodov ali izdelkov živalskega izvora v promet, poznavanje osnov reje živali in reprodukcije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 6

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

360 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (Veterinary Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@vf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.vf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/477 91 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor veterinarske medicine - doktorica veterinarske medicine
Other Qualification Awarded Term:

dr. vet. med.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Gerbičeva ulica 060, Ljubljana

Course location information:

Slovenija