• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
prepoznavanje potreb živali in njihovo pravilno oskrbo ter transport;
izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali;
izvajanje laboratorijskih preiskav od odvzema vzorca do priprave poročila;
pripravo živali na posege in oskrbo ter obveščanje in informiranje lastnikov po njih; 
asistiranje pri diagnostičnih postopkih in kirurških posegih;
apliciranje zdravil;
pomoč pri vodenju veterinarske lekarne;
za delo v recepciji, sprejem in razporejanje strank;
za human odnos do živali;
komunikacijo v poslovni situaciji (z lastniki živali in sodelavci);
delo v skupini in uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije; varovanje zdravja ljudi in živali, varovanje okolja in racionalno uporabo naravnih virov, energije in surovin;
upoštevanje varnostnih, higienskih in drugih predpisov;
zagotavljanje kakovosti opravljenih postopkov.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

4 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

240 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Biotehniška šola Maribor
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@bts.si
Spletni naslov: http://www.bts.si
Telefon: (+386) 02 235 37 00, 02 235 37 04

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vrbanska cesta 30
2000, Maribor

Course location information:

Slovenija