• EQF Home Page Icon

Qualification: Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Qualification Information

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (lühendatult VK-insener) tegutseb keskastmejuhi või kitsama ametiala spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ja -seadmete rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ja -seadmete lammutamisel. VK-inseneri ülesanne on projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas tööohutust ja töötervishoidu, keskkonnahoidu ning sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte.
Kutsestandard sisaldab 6. taseme VK-inseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2.
VK-insener (EKR 6. tase) peab olema võimeline iseseisvalt töötama keerulistes ja ettearvamatutes olukordades ning vastutama nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
VK-insenerid spetsialiseeruvad hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni allerialadele.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eesti Ehitusinseneride Liit