• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

Varstvo okolja in ekotehnologije (Environmental Protection and Eco-technology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti bodo pridobili znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru, spoznali bodo zakonitosti obremenjevanja različnih okoljskih virov (npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi), ravnanje z odpadki, vpliv človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanje vplivov na okolje, varstvo narave, komuniciranje z javnostjo, nove ukrepe in ekotehnologije za varovanje in sanacijo okolja, poleg tega pa tudi vrednotenje okolja in okoljsko sociologijo, pravo ter upravljanje z okoljem in njegovimi viri.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Visoka šola za varstvo okolja (Environmental Protection College)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@vsvo.si
Spletni naslov: www.vsvo.velenje.si
Telefon: (+386) 03/428 79 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani ekotehnolog (VS) - diplomirana ekotehnologinja (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. ekot. (VS)

Awarding body:

Visoka šola za varstvo okolja

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 027A, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg mladosti 007, Velenje

Course location information:

Slovenija