• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varnostni menedžment (Security Management)

Varnostni menedžment (Security Management)

Course Information

Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment bo poleg splošnih kompetenc, kot so sposobnost vrednotenja varnostnih razmer, sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta, sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemov, vsposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so: razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju varnosti in zaščite družbe; izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu; poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji; sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju; upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (Faculty of Commercial and Business Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dodiplomski@fkpv.si
Spletni naslov: http://www.fkpv.si/
Telefon: (+386) 03/428 55 46

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani varnostni menedžer (VS) - diplomirana varnostna menedžerka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. var. menedž. (VS)

Awarding body:

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Noršinska ulica 013, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Park mladih 003, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta Staneta Žagarja 027A, Kranj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 028, Rogaška Slatina

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lava 007, Celje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cesta v Mestni log 047, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Erjavčeva ulica 004, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Koroška ulica 011, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija