• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Varastopalvelujen osaamisala

Varastopalvelujen osaamisala

Course Information

Logistiikan opinnoissa perehdytään varastopalvelujen tehtäviin. Opintoihin kuuluu tavaran vastaanottoa, säilytystä ja keräilyä. Lisäksi harjoitellaan tavaran jakelua ja kuljetusta, opintoihin kuuluu myös trukinkuljettajan tehtäviä. Tärkeä osa opintoja ovat myös varaston tietojärjestelmiin perehtyminen sekä kierrätykseen liittyvät työtehtävät.

Opiskelu tapahtuu tekemällä alan työtehtäviä. Opiskelijat harjoittelevat aluksi Kiipulan logistiikkakeskuksessa ja muissa oppimisympäristöissä. Alkuvaiheen jälkeen jokainen harjoittelee yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti työssäoppimispaikoissa Hämeenlinnan seudulla tai omalla kotipaikkakunnallaan. Tavoitteena on mahdollisemman monen tutkinnonosan tehtäviin perehtyminen myös työssäoppimisen avulla. Tiimityötaitoja opitaan vertaisoppimalla.

Varastonhoitaja liikkuu työssään paljon. Hän käsittelee suuria määriä tavaroita käsin ja eri apuvälineiden avulla. Hän huolehtii erilaisista tavara-asiakirjoista ja varastokirjauksista. Työssä korostuu hyvä fyysinen toimintakyky, hahmottamiskyky, tarkkuus ja matemaattiset valmiudet. Lisäksi opitaan sosiaalisia taitoja.

Ammatillisissa opinnoissa opiskelija tai tutkinnon suorittaja perehtyy

  • tavaroiden vastaanottamiseen ja säilyttämiseen 30 osp
  • tavaroiden keräilyyn ja lähettämiseen 30 osp
  • inventointiin ja saldonhallintaan 15 osp
  • trukinkuljettajan tehtäviin 15 osp

Opinnot toteutetaan yksilöllisesti pienryhmässä. Opinnoissa hyödynnetään funktionaalista eli työvaltaista opetusmenetelmää. Opiskelujen alkuvaiheessa opintoja toteutetaan pienryhmämuotoisena työssäoppimisena. Työpaikalla on vertaisoppimisen mahdollisuus ja henkilöstön tuki. 
Yhteiset tutkinnot osat pyritään opiskelemaan alan ammatillisiin työtehtäviin integroituna.

Koulutuksella on vakiintunutta työelämäyhteistyötä mm. Vanajan Keksi Oy:n ja TammerTukku Oy:n kanssa. Oppilaat tekevät myös alihankintatöitä Kiipulan logistiikkavaraston tiloissa.

Koulutus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 vuotta

Credits: 

180 ECVET competence points

Provider Information

Provider Name: 
Kiipulan ammattiopisto, Kiipulan toimipaikka
Provider Contact Info: 

opintotoimisto@kiipula.fi
03 6845 066
03 68521
PL 13, 14201, TURENKI
Kiipulantie 507, 14200, TURENKI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Varastonhoitaja
Qualification awarded description:

Those who have completed the qualification work as lorry, bus or articulated vehicle drivers in passenger or freight transport or as warehouse operatives in the trade, industrial, transport or public sectors or for aviation companies in basic assignments within airport, airfield and ground services.

The role of logistics is safeguarding logistics services for society, passenger and freight transport and other logistics services. Operating environments are becoming more and more international with increasing mobility of people and goods.

Those who have completed the Vocational Qualification in Logistics are able to serve customers. They are also able to function in their chosen occupation in an international environment.

Drivers/Bus Drivers/Articulated Vehicle Drivers who have completed the Study Programme/Competence Area in Transportation Services know how to transport goods or customers safely and profitably. They are familiar with their vehicle, know how to inspect it and perform the most common servicing tasks. They know how to load the vehicle correctly.

Those who have completed the Study Programme/Competence Area in Storage Services are able to perform warehouse tasks manually and mechanically, such as using a forklift truck, or with automated equipment. They command stock accounting and know how to prepare documents manually or making use of information technology. They know how to store, transport and recycle goods and use warehouse information systems.

Airport Attendants who have completed the Study Programme/Competence Area in Airport Services know how to carry out basic assignments in airport maintenance and ground services. Airport maintenance involves maintenance of runways and taxiways and airport levels and related buildings as well as airport rescue services. Ground services consist of tasks relating to aircraft arrival and dispatch and the turnaround time spent on the ground.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kiipulantie 507, 14200, TURENKI