• EQF Home Page Icon

Qualification: vadkárbecslési szakértői feladatokra felkészített szakember

vadkárbecslési szakértői feladatokra felkészített szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzésen végzett hallgatók rendelkeznek azokkal az alapvető szakmai agrárterületi ismeretekkel, amelyek a különböző agárterületeken végzett termelési folyamatok megértéséhez szükségesek. A termelési folyamatok ismerete adja meg az alapját az így előállítható termékek értékeléséhez, becsléséhez, a technológiai vagy egyéb okokból bekövetkező termelési hiányok feltárásához. Matematikai ismereteik lehetővé teszik a megfelelő mintavételezésen és értékelésen alapuló becslési eljárások alkalmazását és kidolgozását. Ismerik a vadgazdálkodás-mezőgazdálkodás-erdőgazdálkodás-kertészet kapcsolatrendszerét és egymásra hatását. Képesek alkalmazni a modern technológiai eszközöket és a hagyományos eljárásokat is. Azokat munkájukban innovatívan és szükség szerint alkalmazzák, lehetőség szerint fejlesztik. Leendő szakértő munkáját etikusan és a kapcsolódó jogszabályok teljes körű ismeretével és betartásával végzi.

 

Személyes adottságok, készségek:

jó problémafelismerő és -megoldó képesség;

a természeti erőforrások és az azokkal való gazdálkodási lehetőségek széles körű ismerete;

jó műszaki érzék és együttműködő képesség;

kreativitás és innovációs képesség, áttekintő és rendszerező képesség;

önállóság;

együttműködés számos agrárágazat szakemberével.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakképzettség birtokában – amennyiben az esetleg szükséges egyéb feltételeket a hallgatók teljesítették – a végzettek alkalmasak ágazati szakértőként, valamint igazságügyi szakértőként vadkárbecslési feladatok ellátására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education