• EQF Home Page Icon

Qualification: vadgazdálkodó

vadgazdálkodó

Qualification Information

A képzés során elsajátítható kompetenciák:
    A szakképzettség birtokában a vadgazdálkodó képes
- önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vadgazdálkodásra, az élőhely és vadvédelem, valamint a vadállomány szabályozásával kapcsolatos feladatok ellátására, irányítására a természetvédelmi szempontok mindenkori figyelembe vételével;
- fenntartható – az élőhely és a vadállomány igényeit figyelembe vevő – vadgazdálkodási tevékenység tervezésére;
- vadászatok szervezésére és lebonyolítására, trófeák kikészítésére és bírálatára.

    A képzés során elsajátítható tudáselemek:
- vadászati etika, vadbiológia és ökológia, erdészeti alapismeretek, természetvédelem, vadvédelem;
- vadgazdálkodás, vadegészségtan, fegyverismeret, vadtakarmányozás.

    Személyes adottságok, készségek:
Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.

    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
    A szakképzettség birtokában a vadgazdálkodó alkalmas
- a vadgazdálkodás feladatainak ellátására a vadászatra jogosult vadászterületén, a vadászati törvényben meghatározott keretek között;
- a mindenkori hatályos jogszabályok keretei között vadgazdálkodás szakigazgatási, szakértői feladatainak ellátására;
- a vadgazdálkodás szakmai irányítására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education